Opleidingen met numerus fixus

laden

Onderstaande opleidingen hebben een numerus fixus voor studiejaar 2018 - 2019. Dit betekent dat er voor deze opleiding een vastgesteld aantal eerstejaarsstudenten wordt toegelaten. De reden hiervoor is bijvoorbeeld een krappe arbeidsmarkt, tekort aan stageplaatsen of beperkte faciliteiten bij de opleiding.
Bij aanmelding ben je dan ook niet zeker van een plaatsing, zorg daarom altijd dat je nog een plan B hebt voor het geval je geen plaats aangeboden krijgt. Voor Mondzorgkunde en Verloskunde kon je je uiterlijk 15 januari 2018 aanmelden. Voor Verpleegkunde kun je je nog tót 1 mei 2018 aanmelden.

Mondzorgkunde Lees meer
Verloskunde Lees meer

Aanvullende informatie

Overzicht opleidingen, aantal plaatsen, selectiecriteria en selectiemethode 2018-2019

Aanvullende informatie over de selectieprocedure fixusopleidingen (pdf)

Selectiereglement 2019-2020 (pdf)