Collegegeld en digitaal betalen

laden

Collegegeld

Bekijk de tarieven per collegejaar:

Collegegeld 2018-2019


Collegegeld 2017-2018

Let op: Ga je in 2018-2019 voor het eerst studeren in het hoger onderwijs? Dan hoef je als eerstejaarsstudent maar de helft van het collegegeld te betalen. Op de website van de Rijksoverheid en in MijnDUO (Mijn Studies en Diploma's > Collegegeld) staat vermeld aan welke voorwaarden je moet voldoen.

Levenlanglerenkrediet

Wil je een opleiding gaan volgen, maar heb je geen recht meer op reguliere studiefinanciering (lening, aanvullende beurs en reisproduct)? Je kunt onder bepaalde voorwaarden toch geld lenen om het collegegeld of lesgeld te betalen.

Lees meer op de website van DUO >

Collegegeldwijzer

De collegegeldwijzer is een hulpmiddel, zodat je als student zelf de hoogte van je collegegeld kunt vaststellen. Je kan aan de genoemde bedragen geen rechten ontlenen. Met vragen over je collegegeld kun je contact opnemen met de Centrale Studentenadministratie.
Collegegeldwijzer 2018-2019 (incl. februari-instroom 2018)

Digitale machtiging

Onder deze link vind je informatie over hoe je een digitale machtiging afgeeft, de incassodata en wat er moet gebeuren als je werkgever voor je gaat betalen.
Digitale machtiging