In-en uitschrijfregels

laden

In- en uitschrijfregels

In onderdeel 1 en onderdeel 2 wordt  alle informatie beschreven die van belang is voor de in- en uitschrijving voor een opleiding bij Hogeschool Inholland. De genoemde informatie is voor een belangrijk deel gebaseerd op de formele regels, zoals die opgenomen zijn in het Studentenstatuut (ook wel genoemd Studiegids) en is aangevuld met praktische zaken om de in- en uitschrijving zo goed mogelijk te laten verlopen. Onderdeel 3 beschrijft beknopt de aanvullende regelgeving voor de uit het buitenland afkomstige student met het oog op studeren in Nederland. Onderdeel 4 geeft nadere informatie over de beroepsprocedure

Bekijk de in- en uitschrijfregels 2018-2019

Bekijk de in-en uitschrijfregels 2017-2018