Studiekeuzecheck

laden

Als je gaat studeren krijg je te maken met de Studiekeuzecheck. Deze check is onderdeel van je aanmelding en laat je ervaren of de opleiding die je gekozen hebt bij je past. Je studeert dan straks niet alleen met meer plezier, maar vergroot ook de kans dat je de opleiding met succes afrondt.

Hoe werkt de Studiekeuzecheck bij Inholland?

Inholland heeft de Studiekeuzecheck zo ingericht dat jij een goed beeld krijgt van de opleiding en de opleiding een beeld van jou als aankomende student. Alle opleidingen vragen je, voorafgaand aan een bijeenkomst op de hogeschool, een online vragenlijst in te vullen. In de vragenlijst kan gevraagd worden naar je huidige studiesituatie, welke studiekeuze-activiteiten je gedaan hebt, je motivatie en capaciteiten. Voor een aantal opleidingen geldt dat je, naast de online vragenlijst, vooraf ook een aanvullende huiswerkopdracht maakt. De bijeenkomst bij Inholland bestaat uit minimaal één dagdeel waarin je bijvoorbeeld een proefles volgt of aan de slag gaat met een praktijkopdracht en waar je kennis maakt met studenten en docenten. Ook kun je uitgenodigd worden voor een persoonlijk gesprek. De Studiekeuzecheck wordt afgerond met een studieadvies voor het volgen van de opleiding.

Voor wie?

De Studiekeuzecheck is er voor de bacheloropleidingen en Associate-degreeprogramma's. Omdat de onderstaande opleidingen een eigen selectie- of toelatingsprocedure kennen, zijn deze uitgezonderd van de Studiekeuzecheck:

Val je binnen de groep die deel moet nemen aan de Studiekeuzecheck? Dan ontvang je, na jouw aanmelding in Studielink, vanuit de Centrale Studentenadministratie een e-mail waarin je verwezen wordt naar jouw Selfservice. Hierin vind je alle informatie over de Studiekeuzecheck en de verschillende verplichte stappen die voor jou gelden.

Download de overzichtslijst met opleidingen (pdf)

Wanneer?

Studiekeuzecheckdata in december en januari voor opleidingen die in februari starten

Tussen 11 december 2017 en 30 januari 2018 vindt de Studiekeuzecheck plaats voor opleidingen die in februari starten. Zodra je aanmelding via Studielink is verwerkt, ontvang je van ons een e-mail met daarin een link naar de Selfservice-omgeving van Inholland. Hier vind je een stappenplan met alle stappen die je moet doorlopen om aan de Studiekeuzecheck activiteiten te voldoen. In onderstaand overzicht staat per opleiding de datum en de locatie(s) van de Studiekeuzecheck aangegeven.
Download het SKC overzicht met datum per opleiding en locatie in december 2017 en januari 2018 (pdf)

Studiekeuzecheckdata in maart voor opleidingen die in september starten

Tussen 12 en 23 maart 2018 vindt de Studiekeuzecheck plaats voor sommige opleidingen die in september starten. 
Let op! Niet alle opleidingen hebben een SKC datum in maart gepland. Sommige opleidingen hebben wel een SKC in maart gepland, maar niet op alle locaties waar de opleiding gegeven wordt. Bekijk het onderstaande overzicht.
Zodra je aanmelding via Studielink is verwerkt, ontvang je van ons een e-mail met daarin een link naar de Selfservice-omgeving van Inholland. Hier vind je een stappenplan met alle stappen die je moet doorlopen om aan de Studiekeuzecheck activiteiten te voldoen. In onderstaand overzicht staat per opleiding de datum en de locatie(s) van de Studiekeuzecheck aangegeven.
Download het SKC overzicht met datum per opleiding en locatie in maart 2018 (pdf)

Studiekeuzecheckdata in april voor opleidingen die in september starten

Tussen 12 en 26 april 2018 vindt de Studiekeuzecheck plaats voor bijna alle opleidingen die in september starten. Zodra je aanmelding via Studielink is verwerkt, ontvang je van ons een e-mail met daarin een link naar de Selfservice-omgeving van Inholland. Hier vind je een stappenplan met alle stappen die je moet doorlopen om aan de Studiekeuzecheck activiteiten te voldoen. In onderstaand overzicht staat per opleiding de datum en de locatie(s) van de Studiekeuzecheck aangegeven.
Download het SKC overzicht met datum per opleiding en locatie in april 2018 (pdf)

Heb je je keuze gemaakt? Doe dan tijdig mee aan de Studiekeuzecheck zodat je je aanmelding hebt afgerond voordat je eindexamens beginnen.

Let op: Opleidingen met een numerus fixus hanteren andere aanmelddata en hebben een eigen procedure.

Hoe ziet het programma van mijn Studiekeuzecheck eruit?

Elke opleiding heeft een eigen programma voor de Studiekeuzecheck.
De precieze invulling vind je als je op je opleiding klikt in het overzicht Studiekeuzecheck per opleiding.

Veelgestelde vragen

Vind het antwoord op jouw Studiekeuzecheckvraag in onze FAQ.
Vind het antwoord op je vraag

*De Studiekeuzecheck is een voorwaarde om met je opleiding te beginnen en ontwikkeld op verzoek van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De check is onderdeel van de onderwijswet die per 1 september 2013 van kracht is.