Pedagogiek voltijd

"Ik vind het belangrijk dat elk kind een behandeling krijgt die op zijn persoonlijkheid is gebaseerd."

Afgestudeerde Lisa van Vlerken

Mijn naam is Lisa van Vlerken, 23 jaar en in 2014 afgestudeerd bij de opleiding Pedagogiek.

Waarom heb je destijds voor Inholland gekozen?
Ik vond het gebouw van Inholland Amsterdam leuk, met zijn vrolijk gekleurde muren, het ei en een Schiphol-vloer. Maar wat me vooral trok, was het feit dat de opleiding bij Inholland meer contacturen had dan die van andere hogescholen, en dat de focus lag op zelfontwikkeling door middel van trainingen.

Hoe heb je de opleiding ervaren?
Ik heb de opleiding als heel interessant en persoonlijk ervaren. Ik vond het interessant om door middel van stages en het afstudeertraject meer te leren over het pedagogisch werkveld. En ik vond het persoonlijk dankzij de aandacht die ik kreeg tijdens trainingen en feedbackmomenten.

Over welke eigenschappen moet je beschikken om van deze opleiding een succes te maken?
Je moet over een reflecterend vermogen beschikken, hoewel je hier tot op zekere hoogte ook bij geholpen wordt. Ook heb je doorzettingsvermogen nodig, vooral tijdens de derdejaars stage, omdat je dan veel uren maakt en ook nog verslagen moet maken. Dat is best pittig.

Waarom zou je anderen de opleiding aanraden?
Omdat je jezelf goed leert kennen als toekomstig hulpverlener en de opleiding hierbij goede begeleiding biedt.

Welke praktijkervaring heb je opgedaan tijdens je opleiding? (denk aan stage en afstuderen)
Ik heb stage gelopen bij een eetstoorniskliniek, bij Hogeschool Inholland zelf en in het speciaal basisonderwijs.

Hoe is je carrière verlopen na je afstuderen?
Na mijn afstuderen werkte ik eerst een halfjaar bij Inholland bij de opleiding Pedagogiek; ik begeleidde er studenten met studievertraging. Ik kwam er terecht via mijn toenmalige stagebegeleider, een docent van Inholland. Inmiddels werk ik bij een kinderdagverblijf. Ik hoorde van een vriendin dat ze daar een vacature hadden en heb toen gesolliciteerd.

Waar ben je nu werkzaam en wat zijn jouw werkzaamheden?
Als vaste kracht bij een peutergroep bij een kinderdagverblijf ben ik verantwoordelijk voor de dagopvang van de kinderen.

Waarom heb je voor deze baan gekozen?
Omdat ik even niet zo goed wist wat ik precies wilde doen en er veel vacatures in de kinderopvang zijn.

Welke kennis vanuit je opleiding breng je nu in praktijk?
Ik pas de materie van ontwikkelingspsychologie toe.

Waar zie je jezelf over 5 jaar?
Ik hoop dan tevreden werkzaam te zijn binnen het pedagogisch werkveld, het liefst als sociotherapeut binnen een ggz-instelling of in de verslavingszorg. Maar wellicht doe ik nog een studie doen om mijn mogelijkheden binnen een andere sector dan de zorg te vergroten.

Mijn gouden tip:
Maak gebruik van de stages om te ontdekken wat je leuk vindt in het werkveld.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228