Precision Engineering voltijd

Wil jij het verschil weten tussen hoe nauwkeurig een apparaat gemaakt moet worden en hoe nauwkeurig het apparaat zijn werk moet doen, soms zelfs tot een miljoenste millimeter nauwkeurig?

Hbo Precision Engineering

Voor wie

Ben jij nieuwsgierig, technisch, praktijk- en oplossingsgericht, en wil je in een teamverband creatieve oplossingen bedenken? Vind je het leuk om technische apparaten en onderdelen te ontwerpen en te maken? Zou je een 3D printer willen gebruiken om een nieuw onderdeel te maken, of wil je een solide metalen blok bewerken? En waarom? Wil jij het verschil weten tussen hoe nauwkeurig een apparaat gemaakt moet worden en hoe nauwkeurig het apparaat zijn werk moet doen, soms zelfs tot een miljoenste millimeter nauwkeurig? Lijkt het je leuk om in teamverband technische instrumenten te ontwerpen, die moeten voldoen aan extreme eisen met betrekking tot nauwkeurigheid in vorm, positionering en beweging. Dan is Precision Engineering jouw opleiding!

Studieprogramma Precision Engineering

Studieopbouw

Studieopbouw in het kort

Precision Engineering is een vierjarige differentiatie binnen de stamopleiding luchtvaarttechnologie met een eigen uitstroomprofiel. Zowel Precision Engineering als Luchtvaarttechnologie hebben gemeen dat ze geavanceerde structuren en systemen ontwerpen die moeten voldoen aan extreme voorwaarden. Beide opleidingen zijn op eindcompetenties eender en ze delen de zelfde BOKS (Body of knowledge and Skills). Het eerste jaar is op een enkel project na identiek, een deel van het tweede jaar is gelijk maar is al wel duidelijk op PE gericht. Het derde en vierde jaar kennen een geheel eigen profiel waardoor je met een sterk PE georiënteerd programma afstudeert.

Twee onderdelen
De opleiding Precision Engineering bestaat uit twee onderdelen: de major en de afstudeerrichting.

  • De major is het algemene deel en beslaat de helft van je opleiding. In dit programma doe je brede beroepskennis en -vaardigheden op.
  • Met de afstudeerrichtingen geef je naar eigen interesse en ambitie invulling aan de laatste twee jaar van je opleiding.

Samenwerking
De opleiding Precision Engineering is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de bekende Leidse instrumentenmakers School (LIS). Ook wordt er gebruik gemaakt van de kennis, expertise, faciliteiten en netwerken van onder andere de TU Delft, TNO en verschillende high-tech bedrijven in Nederland.

 

Jaar 1

Eerste jaar

In het eerste studiejaar (propedeuse) volg je een aantal technische basisvakken. Bij de LiS in Leiden leer je tijdens verschillende practica de modernste bewerkingsmachines en instrumenten kennen en bedienen. Daarnaast oriënteer je je op Precision Engineering via themaprojecten, colleges en excursies. 

Bekijk het programma van jaar 1 (pdf)

Overstappen
Als je aan het einde van het eerste jaar voldoende studiepunten hebt gehaald, kan je eventueel nog overstappen naar de opleiding Luchtvaarttechnologie.

Jaar 2

Tweede jaar

Tijdens het eerste en tweede jaar werk je aan de basisvaardigheden die nodig zijn voor een Precision Engineer. Dit betekent dat je veel tijd besteedt aan wiskunde, mechanica, elektronica, optica en het meten en regelen van systemen. Daarnaast ontwikkel je praktische vaardigheden in diverse projecten en practica en ontwikkel je je verder in ontwerpvaardigheden en technische vakgebieden als construeren (op submicron en nanometer niveau), analytische vaardigheden zoals statica & dynamica, mechatronica, thermomechanica en wrijvingskunde, cryogene en optische technieken.

Het theoretische deel van de opleiding zal bijna geheel plaatsvinden bij de Hogeschool Inholland Delft. Het praktische deel, dat de training in bewerkingstechnieken omvat, wordt verzorgd door de LiS.

Bekijk het programma van jaar 2 (pdf)

Jaar 3

Derde jaar

Een belangrijk onderdeel van de opleiding Precision Engineering is de beroepsvoorbereidende stage, waarin je werkzaamheden op hbo-niveau verricht. Je brengt ten minste twintig weken van het derde jaar door in een bedrijf in Nederland of daarbuiten. Je voert een of meer opdrachten uit en doet weer nieuwe ervaringen op. De stage vindt plaats bij de Nederlandse High-Tech industrie of universitaire onderzoekslaboratoria, en rond je af met een verslag en een presentatie. 

Afstudeerrichting
Je hebt de mogelijkheid een pakket samen te stellen gericht op jouw interesses en het vakgebied waarin jij je verder wilt ontwikkelen. Je bent dus de regisseur van je eigen opleiding. Met deze afstudeerrichtingen (vanaf het derde studiejaar) kun je je onderscheiden van andere studenten en werken aan je eigen profiel. Je kunt kiezen voor studieonderdelen van de vestiging Delft maar ook van andere vestigingen van Hogeschool Inholland. Je kunt ook bepaalde studieonderdelen in het buitenland volgen. Zo word je een specialist binnen je eigen vakgebied.

Bekijk het programma van jaar 3 (pdf)

Jouw profiel
In de combinatie van je stage, je specialisatie en je afstudeerrichting (vanaf het derde studiejaar) kun je werken aan je eigen profiel. Je kunt kiezen voor studieonderdelen aan de vestiging in Delft maar ook op andere locaties van Hogeschool Inholland. Je kunt ook bepaalde studieonderdelen in het buitenland volgen.

Jaar 4

Vierde jaar

Naast het theoretische gedeelte, besteed je een periode van ongeveer vijf maanden aan het afstuderen. Deze afstudeeropdracht voer je zelfstandig uit. Het afstuderen gebeurt vaak in opdracht van het bedrijfsleven en levert een rapport op dat dient als je afstudeerscriptie. Je maakt een plan van aanpak en voert dit uit. Het resultaat presenteer je aan de opleiding en aan het bedrijf waar je stage hebt gelopen.

Bekijk het programma van jaar 4 (pdf)

Bachelor of Science
Als je de opleiding Precision Engineering met goed gevolg hebt afgerond, ontvang je de titel Bachelor of Science. Je mag dan de titel B Sc achter je naam zetten. Deze titel geeft zowel nationaal als internationaal aan op welk niveau je hebt gestudeerd. Je mag naast de titel van bachelor in Nederland ook de titel van ingenieur (ing.) voeren.

Vakken

Vakken

Statica en dynamicaOntwerpmethodenModellen en prototypeNauwkeurigheid en precisieMicrotechnologieNanotechnologieMechatronicaWiskundeMechanicaMeet- en regeltechniekStromingsleerMaterialen een materiaal eigenschaappenElektronicaProductietechniekWerkplaatstechniekMachines en systemenOptimaliseren en verbeterenOndernemerschap Communicatieve vaardigheden (Nederlands / Engels)

Ontdek 24/7 opleidingen

Bezoek de Online Open Dag

Lees meer

Download de brochure

 

Probeer de opleiding uit

Kom proefstuderen

Haal het beste uit Precision Engineering

Studiebegeleiding

Elke student krijgt vanaf het begin van de opleiding een studieloopbaanbegeleider. In het eerste jaar spreek je elke periode met je studieloopbaanbegeleider over hoe je effectiever kunt studeren en hoe je opleiding vordert. Ook krijg je door het maken van opdrachten meer inzicht in het beroepenveld. In latere jaren bepaal je met behulp van je studieloopbaanbegeleider je verdere keuzes in de opleiding. Denk hierbij aan afstudeerrichtingen en stages.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!