Sportkunde voltijd

"Tijdens mijn stage werd me duidelijk waar mijn interesse lag: sport voor kinderen met een beperking."

Sportkunde - Alex Breedt.jpg

Afgestudeerde Alex Breedt

Alex Breedt studeerde in 2011 af van de opleiding Sportkunde bij Inholland. Inmiddels heeft hij zijn eigen stichting opgericht, Happy2Move: een sportieve naschoolse opvang voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Waarom heb je destijds voor Inholland gekozen?
Na het afronden van de havo wist ik zeker dat ik geen volledig theoretische opleiding wilde volgen. Veel van mijn vrienden kozen bijvoorbeeld voor economie, maar ik was meer geïnteresseerd in sport. De opleiding Sportkunde sprak mij aan door de juiste verhouding in praktijk en theorie. De theorielessen kun je meteen in de praktijk brengen, waardoor je niet de hele dag achter een bureau zit.

Hoe heb je de opleiding ervaren?
De opleiding heb ik als leerzaam ervaren. De brede theorie, van voeding tot anatomie, vond ik interessant. Tijdens de opleiding heb ik ook veel over mezelf geleerd. Je komt jezelf een paar keer tegen, maar daar leer je een hoop van. Vooral door de studieloopbaanbegeleider word je daarin ondersteund en leer je reflecteren. Destijds vond ik dat niet interessant, maar nu in het werkveld ervaar ik pas hoe belangrijk het is om te kunnen reflecteren. Je bent immers zo sterk als je zwakste schakel.

Over welke eigenschappen moet je beschikken van deze opleiding een succes te maken?
Sociaal, teamspeler en sportief.

Waarom zou je anderen de opleiding aanraden?
De balans tussen theorie en praktijk heb ik als zeer prettig ervaren. De opleiding is breed waardoor je in verschillende vakgebieden aan de slag kunt.

Welke praktijkervaring heb je opgedaan tijdens je opleiding?
De stage heb ik als de meest leerzame periode ervaren. Ik leerde mezelf goed kennen en ik kreeg een beter beeld van het werkveld waarin ik terecht zou komen. Voordat ik stage liep vond ik het lastig om te bedenken waar ik later zou gaan werken. Tijdens mijn stage werd me duidelijk waar mijn interesse lag: sport voor kinderen met een beperking. Daarnaast heb ik veel geleerd over wat er van je verwacht wordt in het werkveld, en hoe je daarmee omgaat. Denk bijvoorbeeld aan het plannen en structureren van taken.

Hoe is je carrière verlopen na je afstuderen?
Mijn stage liep ik bij het Ronald McDonald Centre, maar het project waar ik mee bezig was werd gestopt vanwege onvoldoende financiële middelen. Ik had goed contact met een collega en samen besloten we om verder te gaan met het project, maar onder een andere naam en met een goede financiële onderbouwing. In de zomer van 2011 hebben we het plan uitgewerkt en stichting Happy2Move opgericht bij de Kamer van Koophandel.

Happy2Move is een sportieve naschoolse opvang voor kinderen met een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking in de leeftijd van vier tot en met twintig jaar. In september 2012 zijn we van start gegaan met de opvang van vijf kinderen. In de zomer van 2014 vingen we bijna vijftig kinderen op en stonden we op het punt om een tweede filiaal te starten. Happy2Move richt zich voornamelijk op de fysieke en sociale vooruitgang van de kinderen. Om dat te bewerkstelligen geven wij fietsles, weerbaarheidstraining en verschillende soorten sportlessen.

Wat zijn jouw werkzaamheden bij je huidige baan?
In het begin was ik voornamelijk bezig met het sportprogramma, maar na verloop van tijd heb ik meer managementtaken op me genomen. Zoals de financiën in de gaten houden, personeel begeleiden, subsidies aanvragen en alle andere algemene taken die komen kijken bij de rol van een manager.

Waarom heb je voor deze baan gekozen?
Als oprichter van Happy2Move heb ik veel verantwoordelijkheden, maar ook veel vrijheid. Samen met mijn partner bepalen we de koers van het bedrijf en proberen we de stichting zo succesvol mogelijk te maken. Elke dag is bij mij anders en ik haal veel plezier uit mijn werk. Het is prachtig om aan het eind van de dag de kinderen met een lach op hun gezicht te zien vertrekken naar huis.

Welke kennis vanuit je opleiding breng je nu in de praktijk?
Ik heb veel gehad aan de opgedane kennis vanuit de minor Aangepast Sporten. Nog steeds krijg ik kennis binnen vanuit de opleiding, omdat studenten Sportkunde van Inholland soms stage lopen bij Happy2Move.

Waar zie je jezelf over 5 jaar?
Over vijf jaar verwacht ik dat de stichting flink gegroeid is en hopelijk nog meer vestigingen heeft in de gemeente Amsterdam. Ik verwacht dat ik en mijn collega nog steeds het bedrijf leiden en dat we veel plezier halen uit ons werk.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!