Sportkunde voltijd

"De sportwereld heeft moeite om het belang van sport en bewegen aan te tonen in het politieke en publieke debat."

Sportkunde - Marije Deutekom.jpg

Docent Marije Deutekom

‘Hoe krijgen we de maatschappij in beweging?’
"De sportwereld heeft moeite om het belang van sport en bewegen aan te tonen in het politieke en publieke debat. En dat terwijl een groot deel van de Nederlanders onvoldoende beweegt en er een inactieve levensstijl op nahoudt", zegt lector Marije Deutekom van Hogeschool Inholland en de Hogeschool van Amsterdam. Hoe tonen we het belang van sport aan en bevorderen we beweeggedrag in de maatschappij? Daarover ging haar lectorale rede op donderdag 21 april in Felix Meritis.

Het lectoraat Kracht van Sport heeft de ambitie om bij te dragen aan een gezonde samenleving en met name een vitaal Amsterdam. Deutekom: “Dat doen we door meer mensen in beweging te brengen en door het concretiseren van de kracht van sport”. De noodzaak daarvan wordt toegelicht door uitspraken van geïnterviewde studenten: “Zeven procent van de Nederlanders sterft door onvoldoende beweging” en “veertien procent van de jeugd heeft overgewicht”. Het lectoraat maakt de waarde van sport inzichtelijk door praktijkgericht onderzoek op het gebied van sportdeelname én aangepaste sport. Tegelijk werkt het lectoraat aan het bevorderen van het sport- en beweeggedrag in de samenleving.

De rol van nieuwe technologie
Steeds meer Nederlanders sporten minder in teamverband en beoefenen vaker individuele sporten. Doordat zij bijvoorbeeld hun vorderingen willen bijhouden, zien we een toename in het gebruik van de nieuwe technologie. In het onderzoeksthema Bevorderen van sportparticipatie richt het lectoraat zich dan ook met name op de (on)mogelijkheden van nieuwe sporttechnologie om individuele sporters structureel te motiveren om in beweging te komen. Zo startte het lectoraat onlangs het onderzoeksproject BAMBEA (Bewegen in Amsterdam met beacons). Voor dit project zijn er sensoren in het Oosterpark opgehangen. Via deze beacons en een app is er interactie tussen de omgeving en bezoekers. Hiermee kan de relatie tussen beweeggedrag en apps onderzocht worden.

E-health
Deutekom: “Een van de dingen die we willen gaan doen is de projecten uitbreiden richting de zorg. Zo doet het lectoraat in de toekomst als deelnemer van het Inholland Health & Technology Centre (IHTC) ook onderzoek naar e-health toepassingen gericht op het bevorderen van een actieve leefstijl bij (chronische) patiënten.”

Waarde van sport
Het aantal sportevenementen is de laatste jaren enorm toegenomen. Wat is de impact daarvan? De economische waarde van sportevenementen in Nederland wordt al gemeten en verschilt nogal, maar wat is het effect op bewegen en gezondheidsbeleving? Ook dat wil het lectoraat in kaart brengen.

Aangepaste Sport
Het lectoraat richt zich ook op de sportdeelname van mensen met een beperking en de waarde van sport voor hen. 84 procent van de jeugd zonder beperking sport minstens een keer per week (buiten schooltijd). Onder jongeren met een beperking ligt dat percentage aanzienlijk lager: 68 procent. Binnen het onderzoeksthema Aangepaste Sport wordt gekeken hoe vraag en aanbod rondom sport voor kinderen met een beperking bij elkaar kunnen worden gebracht en sportdeelname kan worden bevorderd. Dit gebeurt onder andere in het project Sport Empowers Disabled Youth (SEDY).

Empowerment
Ook als we kijken naar de sociale waarde van sport en bewegen onder deze doelgroep en met name naar het effect op ‘empowerment’, dan is de kracht van sport goed zichtbaar. Het lectoraat wil deze impact nog meer concretiseren en werkt hiervoor samen met Special Olympics Nederland. Deutekom: “Deze onderwerpen passen goed binnen de nieuwe kennisagenda sport op het thema ‘Waarde van Sportevenementen”. We verwachten dan ook dat we in de toekomst grotere projecten kunnen opstarten.”

Het lectoraat Kracht van Sport is onderdeel van de onderzoeksgroep Gezondheid en Zelfmanagement en het thema De Gezonde Samenleving van Hogeschool Inholland. Bij de HvA is het lectoraat ingebed bij het onderzoeksprogramma Sport en het speerpunt Urban Vitality van de Hogeschool van Amsterdam.

De bijbehorende uitgave ‘Kracht van Sport’ kun je hier downloaden. Bekijk ook de foto’s op Facebook.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!