De opleiding

Opbouw van de opleiding

De opleiding bestaat uit verschillende fasen: een algemene fase, een specialisatiefase en een verdiepende fase. Het eerste studiejaar besteed je grotendeels aan het algemene programma. In dat deel verwerf je de beroepscompetenties die nodig zijn om het brede ICT-werkveld te kunnen overzien. De competenties zijn voor alle studenten van de ICT-opleidingen hetzelfde. In het tweede studiejaar, de specialisatiefase, leer je de specifieke beroepsvereisten die nodig zijn om als beginnend beroepsbeoefenaar succesvol te opereren in het werkveld. Het derde en vierde jaar, de verdiepingsfase, staan in het teken van de keuzerichtingen (afstudeerrichtingen). Je leert de specifieke kennis die nodig is om als startbekwame professional in het werkveld succesvol te zijn.

Afstudeerrichtingen

In het derde en vierde jaar worden bij de opleiding Technische Informatica twee afstudeerrichtingen aangeboden, namelijk Real Time & Embedded Systems in het vierde studiejaar en Network Security in het derde studiejaar. Deze twee afstudeerrichtingen horen bij de verdiepende fase van de opleiding.

Stage

Gedurende de opleiding word je op actieve wijze in contact gebracht met je toekomstige beroepenveld. Dit gebeurt veelal in projecten, praktijkopdrachten en door middel van stages. De beroepsopleidende stage duurt ongeveer vijf maanden. Er wordt een beroep gedaan op je zelfstandigheid en verantwoordelijkheid als student. Je gaat werkervaring opdoen op het terrein van Technische Informatica; zo bouw je meteen aan je cv. Bij het zoeken van een stageopdracht en een opdrachtgever kun je ondersteuning krijgen van het stagebureau en de docenten van de opleiding.

Studeren in het buitenland

De omgeving waarin je gaat werken, raakt meer en meer internationaal georiënteerd. Dit geldt niet alleen voor grote bedrijven, maar ook voor het midden- en kleinbedrijf in de regio. Studie of stage in het buitenland is naast leuk dus ook heel nuttig! Als derdejaarsstudent kun je bijvoorbeeld stagelopen bij een buitenlands bedrijf. Ook voor je afstudeeropdracht kun je naar het buitenland. Je kunt er zelfs voor kiezen om een halfjaar in het buitenland te studeren.

Locatiespecialisaties

Deze studie wordt alleen aangeboden op locatie Alkmaar.

Hogeschool Inholland Alkmaar is een open, ondernemende en sociale hogeschool aan de rand van de stad. De school heeft goede relaties met andere hogescholen en universiteiten in binnen- en buitenland. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met het bedrijfsleven in de regio om elkaar te ver-sterken, maar ook te inspireren. De opleiding sluit daardoorgoed aan op de beroepspraktijk. Bij Hogeschool Inholland Alkmaar krijg je niet alleen goed onderwijs, je zult je er ook thuis voelen vanwege de persoonlijke benadering tijdens je opleiding.

Vergelijkbare/aanverwante opleiding(en)

Hogeschool Inholland biedt naast Technische Informatica twee ICT-opleidingen aan met elk een eigen focus:
    - Business IT & Management (Alkmaar, Diemen), 
    - Informatica (Haarlem).

Overstapmogelijkheden

Hogeschool Inholland biedt drie ICT-opleidingen, elk met een eigen focus:
    - Business IT & Management (Alkmaar, Diemen), 
    - Technische Informatica (Alkmaar), 
    - Informatica (Haarlem).

Ben je eenmaal werkzaam in de praktijk, dan zul je merken dat het onderscheid tussen de drie opleidingsgebieden lang niet altijd zo scherp ligt. Dit komt omdat het bedrijfsleven mensen zoekt die zowel bedrijfskundig als technisch veel in hun mars hebben. Toch biedt Hogeschool Inholland drie verschillende opleidingen aan, zodat je zelf grofweg je beroepenveld kunt bepalen.  

Na het eerste studiejaar kun je overstappen naar een van de andere ICT-opleidingen. Bovendien kun je tijdens de opleiding in overleg met je studieloopbaanbegeleider ook differentiaties aanbrengen in je opleiding. Bijvoorbeeld door keuzeonderwijs uit het derde en vierde jaar van een van de andere opleidingen te kiezen in plaats van een afstudeerrichting van je eigen opleiding. Zo kun je, rekening houdend met je eigen belangstelling, professioneel maatwerk leveren.

Samenwerken

De opleiding Technische Informatica werkt nauw samen met diverse bedrijven uit de regio. Een aantal bedrijven adviseert de opleiding over het onderwijsprogramma. Anderen verzorgen onderwijs en gastcolleges.