Het studieprogramma

Wat zijn de studievormen?

Gedurende het opleidingstraject krijg je hoorcolleges, werkcolleges, practica en projecten. De collegestof bestaat uit een aantal modules: overzichtelijke en samenhangende delen van de totale leerstof die worden afgesloten met een tentamen, opdracht, verslag en/of presentatie. Je doet veel opdrachten in projectgroepen, waarin je nauw samenwerkt met andere studenten. Je krijgt individuele begeleiding van docenten en van je studieloopbaanbegeleider.

Hoe zit het met studiebegeleiding?

Tijdens je studie word je begeleid door een studieloopbaanbegeleider. Met hem of haar bespreek je je studievoortgang. De studieloopbaanbegeleider helpt je bij het maken van keuzes in je verdere studie en het kiezen van een richting.

Studiebelasting

Technische Informatica is een voltijdstudie, waaraan je ongeveer veertig uur per week zult besteden. Je volgt vier of vijf dagen per week onderwijs. Het studiejaar is verdeeld in twee semesters en elk semester bestaat uit twee perioden van elk ongeveer tien weken. Een periode kent minimaal zeven lesweken, een tentamenweek, een zelfstudieweek en een afrondingsweek. De schriftelijke toetsen worden afgenomen in de tentamenweek en in de laatste week van een periode vinden de afrondingen van de projecten plaats in de vorm van assessments, presentaties of examenzittingen.
Als je een tentamen of projectopdracht niet haalt kun je deze herkansen.

Tijdens het eerste jaar (de propedeuse) van de opleiding beoordeelt Hogeschool Inholland op grond van je behaalde studieresultaten of je aan de voorwaarden voldoet om verder te studeren. Natuurlijk bekijk jij ook of de opleiding voor jou haalbaar is en aan je verwachtingen voldoet. Om eventuele latere teleurstellingen te voorkomen en tijdig een andere keuze te kunnen maken, krijg je aan het eind van het eerste jaar een studieadvies.

Het belangrijkste criterium voor de beoordeling van je resultaten is het aantal behaalde studiepunten (European Credits of EC's). Wanneer je niet voldoende punten hebt gehaald krijg je een bindend studieadvies (BSA). Dat houdt in dat je niet bij dezelfde opleiding aan Hogeschool Inholland verder kunt studeren. 
Lees meer over Bindend studieadvies

Welke vakken krijg je?

Je volgt lessen in en werkt aan projecten over onderwerpen als:
    - robotica, 
    - realtime en embedded systemen, 
    - operating systems, 
    - databases (Access), 
    - datacommunicatie, 
    - digitale techniek,
    - programmeertalen (Java, C, C# en ASP.NET), 
    - UML, 
    - proces algebras (concurrency),
    - toegepaste wiskunde, 
    - sociale en communicatieve vaardigheden, 
    - Photoshop, 
    - netwerk- en systeembeheer (Cisco), 
    - internettechnologie, 
    - XHTML, 
    - webdesign, 
    - informatiekunde, 
    - ITIL, 
    - gegevens modelleren, 
    - veranderingsanalyse, 
    - computer architectuur, 
    - marketing, 
    - meet- en regeltechniek.

Het eerste jaar

Het eerste studiejaar heeft zowel een algemeen als een specifiek karakter. Je werkt aan een aantal verschillende projecten, waarin je kennis maakt met het brede ICT-werkveld met aandacht voor opleidingspecifieke onderwerpen. Thema's die in het eerste jaar aan bod komen zijn: webdesign, internettechnologie, business analyse en applicatieontwikkeling.

Het tweede jaar

In het tweede jaar van de opleiding Technische Informatica leer je werken met de microcontroller in een project voor de beveiliging van een huis. Je maakt kennis met de speciale registers van een CPU, het besturingssysteem Minix en het softwarepakket Xilinx. Daarnaast word je opgeleid in projectmanagement. In de tweede helft van dit jaar ontwikkel je vaardigheden als software-engineer van robotica-applicaties. De programmeertaal is Java en je ontwerpt met gebruik van UML.

Het derde jaar

In het derde jaar loop je een beroepsopleidende stage bij een organisatie. Met Technische Informatica kun je veel kanten op. Deze stageperiode heeft een gerichte opdracht en helpt je een beter beeld van je uiteindelijke beroep te krijgen. Naast de stage in het derde jaar kun je een begin maken met je afstudeerrichting of kun je een keuze maken uit een aantal specialisaties. De opleiding biedt de afstudeervariant Network Security aan.

Het vierde jaar

Je begint het vierde jaar van de opleiding Technische Informatica met je afstudeerrichting. Je werkt een halfjaar in je gekozen richting waarbij je aandacht besteedt aan verdieping van je kennis, trends en onderzoek. De opleiding biedt de afstudeervariant Realtime & Embedded Systems aan.
Je sluit je studie af met een afstudeerstage, waarin je zelfstandig aan een zelfgekozen opdracht werkt, die aansluit bij je gekozen afstudeerrichting.

Titulatuur

Na je afstuderen ontvang je de graad van Bachelor of Science en mag je de titel B Sc achter je naam of ingenieur (ing.) voor je naam voeren.