Verpleegkunde voltijd

"Het werk van verpleegkundige is veel meer dan patiënten wassen."

VPK - Nikki Klaver.jpg

Afgestudeerde Nikki Klaver

Naast het verlenen van zorg houd je je bezig met coördineren en regisseren. Je werkt volgens protocollen en als hbo-v'er ontwerp je deze ook. Je wordt tijdens de studie aangespoord om telkens vragen te blijven stellen. Waarom doe ik iets? En, zou het met bepaalde aanpassingen nog beter kunnen? Tijdens de stages word je uitgedaagd om iets te presteren.

Een project in het begin van de opleiding was het maken van een protocol voor verplegend personeel, om op een snelle manier een nieuwe zorgindicatie voor bewoners van een zorginstelling aan te vragen. Het verplegend personeel wist niet precies welke stappen er ondernomen moesten worden, maar door de in-voering van het protocol kunnen ze nu effectief handelen.

Mijn afstudeerproject was het verbeteren van de ontslagprocedure bij patiënten in het ziekenhuis. Ik heb geïnventariseerd hoe de procedure zou moeten worden doorlopen, hoe het door verplegend personeel werd vormgegeven en wat de wensen van patiënten zijn. Alles is samen gebracht in een nieuw concept. Het grootste verschil met de oude ontslagprocedure is dat ik één compleet A4tje heb gemaakt waar alle onderdelen van de procedure op afgevinkt kunnen worden. Dat is beter dan een stapel paperassen. Het werkt snel en effectief en bevat datgene wat patiënten en verpleegkundigen willen: Kwalitatief goede zorg, ook als patiënten met ontslag gaan!

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!