Numerus fixus

Aanmeldperiode Verpleegkunde verlengd tot 1 mei

Wil jij graag Verpleegkunde studeren en heb je je definitieve keuze nog niet gemaakt? Dan hebben we goed nieuws voor je. Geïnteresseerden voor de opleiding Verpleegkunde (hbo-v) bij Inholland Alkmaar of Amsterdam kunnen zich nog tót 1 mei 2018 aanmelden. De aanmeldperiode is verlengd omdat er nog plaatsen beschikbaar zijn binnen de afgesproken fixusnorm.

De afgelopen jaren is het aantal aanmeldingen voor de hbo-opleiding Verpleegkunde sterk gestegen. Op zich een goede ontwikkeling, omdat de vraag naar hbo-opgeleide verpleegkundigen ook toeneemt. Om de instroom te beperken geldt een regiogebonden numerus fixus. Bij Inholland kiezen we voor kwaliteit en groei en daarom hebben we het aantal opleidingsplaatsen ruim genomen: in Alkmaar en Amsterdam is in studiejaar 2018-2019 plek voor in totaal 400 studenten. Je hebt daarmee een goede kans om geplaatst te worden.

Hoe werkt de selectieprocedure?

Wil je een plek krijgen, dan ga je eerst door een vaste selectieprocedure en moet je aan bepaalde criteria voldoen. Hieronder geven we antwoord op veelgestelde vragen over de selectieprocedure. Staan jouw vraag en antwoord er niet bij? Stuur dan een e-mail naar de opleiding: numerusfixus.hbov@inholland.nl.

1. Tot wanneer kan ik me aanmelden?
Je kunt je aanmelden voor de opleiding Verpleegkunde tót 1 mei 2018. Alle aanmeldingen na 1 mei worden niet meegenomen in de selectieprocedure. Voor deelname aan de selectieprocedure hoef je nog niet in het bezit te zijn van de bij vraag 2 genoemde diploma's. Dit moet wel het geval zijn bij inschrijving bij de opleiding op uiterlijk 1 september.

Let op! Je mag je maar bij één opleiding met een numerus fixus aanmelden bij twee onderwijsinstellingen. Of je meldt je aan voor twee numerus-fixusopleidingen bij één onderwijsinstelling. Je mag over de jaren heen drie keer meedoen met de selectieprocedure. Je aanmelding loopt via www.studielink.nl.

2. Met welke diploma's word ik toegelaten?
Voor het inschrijven bij de opleiding heb je uiterlijk 1 september een van onderstaande diploma's in bezit:

  • havo-of vwo-diploma
  • mbo-4 diploma
  • getuigschrift, diploma, of propedeuse van andere gerelateerde hbo-of wo-opleiding

Andere opties worden per geval bekeken en beoordeeld. Bekijk ook de tab Toelatingseisen.

Let op! Behaal je niet een van de bovenstaande diploma's? Trek je aanmelding uiterlijk voor 31 augustus 2018 in via www.studielink.nl. Zo niet, dan geldt de deelname aan de selectieprocedure als een gebruikte kans.

3. Wanneer en hoe hoor ik of ik geplaatst ben of niet?
Geïnteresseerden die zich uiterlijk 15 januari 2018 hebben aangemeld zijn zonder meer geplaatst. Voor nieuwe aanmelders na 16 januari is de kans op plaatsing groot. Deze horen op 1 mei of er sprake zal zijn van een selectieprocedure of Studiekeuzecheck. 

4. Wanneer en waar vindt de selectie plaats?
Indien je je tussen 16 januari en 1 mei hebt aangemeld, zal de selectie plaatsvinden op beide locaties op woensdag 30 mei van 13-18 uur. Het is daarom belangrijk om deze dag vrij te houden.

Indien we niet hoeven te selecteren zal op deze dag de verplichte Studiekeuzecheck plaatsvinden. Tijdens de Studiekeuzecheck volg je enkele workshops en ga je in gesprek met docenten en/of studenten over je studiekeuze. Begin mei ontvang je een mail waarin je wordt geïnformeerd over de precieze invulling van woensdag 30 mei.

5. Wat zijn selectiecriteria en hoe zwaar wegen ze?
Stuur de volgende onderdelen vóór 1 mei 2018 via numerusfixus.hbov@inholland.nl:
1. Cv (weging 20 procent) en motivatiebrief (30 procent).
Vul je CV digitaal (Word-document) in.

In de motivatiebrief geef je antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe heb je je georiënteerd op de opleiding?
  • Waarom wil je verpleegkundige worden?
  • Waarom kies je voor Inholland?

We beoordelen je brief onder andere op netheid, correct gebruik van de Nederlandse taal en juiste vorm van een brief (aanhef, adres, afsluiting). De brief is maximaal één A4, lettertype Calibri, grootte 11.

2. Het tweede onderdeel is een selectiedag. Je doet dan mee aan de volgende toetsen:

  • Biomedische kennis (30 procent). Leerstof ter voorbereiding voor de toets biomedische kennis
  • Rekenen (20 procent). Je laat enkele basale rekenvaardigheden toetsen, zoals rekenen met breuken, procenten, verhoudingen, inhoud en gewicht. Je mag hierbij geen rekenmachine gebruiken. Kijk voor voorbeelden van vragen over deze rekenvaardigheden op www.cito.nl.