Numerus fixus

Numerus fixus: selectie en plaatsing

De afgelopen jaren is het aantal aanmeldingen voor de hbo-opleiding Verpleegkunde sterk gestegen. Op zich een goede ontwikkeling, omdat de vraag naar hbo-opgeleide verpleegkundigen ook toeneemt. Om de instroom te beperken geldt landelijk een numerus fixus. Bij Inholland kiezen we voor kwaliteit en groei en daarom hebben we het aantal opleidingsplaatsen ruim genomen: in Alkmaar en Amsterdam is in studiejaar 2018-2019 plek voor in totaal 400 studenten. De kans is daarmee groot dat je geplaatst wordt.

Hoe werkt de selectieprocedure?

Wil je een plek krijgen, dan ga je eerst door een vaste selectieprocedure en moet je aan bepaalde criteria voldoen. Hieronder geven we antwoord op veelgestelde vragen over de selectieprocedure. Staan jouw vraag en antwoord er niet bij? Stuur dan een e-mail naar de opleiding: numerusfixus.hbov@inholland.nl.

1. Tot wanneer kan ik me aanmelden?
Je kunt je aanmelden voor de opleiding Verpleegkunde tot en met 15 januari 2018. Alle aanmeldingen na 15 januari worden niet meegenomen in de selectieprocedure. Voor deelname aan de selectieprocedure hoef je nog niet in het bezit te zijn van de bij vraag 2 genoemde diploma's. Dit moet wel het geval zijn bij inschrijving bij de opleiding op uiterlijk 1 september.

Let op! Je mag je maar bij één opleiding met een numerus fixus aanmelden bij twee onderwijsinstellingen. Of je meldt je aan voor twee numerus-fixusopleidingen bij één onderwijsinstelling. Je mag over de jaren heen drie keer meedoen met de selectieprocedure. Je aanmelding loopt via www.studielink.nl.

2. Met welke diploma's word ik toegelaten?
Voor het inschrijven bij de opleiding heb je uiterlijk 1 september een van onderstaande diploma's in bezit:

  • havo-of vwo-diploma
  • mbo-4 diploma
  • getuigschrift, diploma, of propedeuse van andere gerelateerde hbo-of wo-opleiding

Andere opties worden per geval bekeken en beoordeeld. Bekijk ook de tab Toelatingseisen.

Let op! Behaal je niet een van de bovenstaande diploma's? Trek je aanmelding uiterlijk voor 31 augustus 2018 in via www.studielink.nl. Zo niet, dan geldt de deelname aan de selectieprocedure als een gebruikte kans.

3. Wanneer en waar vindt de selectie plaats?
Op 31 januari en 14 februari vindt de selectie plaats op de locatie waarvoor je je hebt aangemeld. Je krijgt van ons bericht op welke dag je voor de selectie wordt verwacht. Reserveer dus beide dagen. Als we niet hoeven te selecteren doe je de Studiekeuzecheck. Voor de Studiekeuzecheck werk je onder andere aan een huiswerkopdracht en doe je op locatie mee aan een groepsprogramma.

4. Wat zijn selectiecriteria en hoe zwaar wegen ze?
Stuur de volgende onderdelen uiterlijk 15 januari 2018 om 23.59 uur via numerusfixus.hbov@inholland.nl:
1. Cv (weging 20 procent) en motivatiebrief (30 procent).
Vul je CV digitaal (Word-document) in.

In de motivatiebrief geef je antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe heb je je georiënteerd op de opleiding?
  • Waarom wil je verpleegkundige worden?
  • Waarom kies je voor Inholland?

We beoordelen je brief onder andere op netheid, correct gebruik van de Nederlandse taal en juiste vorm van een brief (aanhef, adres, afsluiting). De brief is maximaal één A4, lettertype Calibri, grootte 11.

2. Het tweede onderdeel is een selectiedag. Je doet dan mee aan de volgende toetsen:

  • Biomedische kennis (30 procent). Leerstof ter voorbereiding voor de toets biomedische kennis
  • Rekenen (20 procent). Je laat enkele basale rekenvaardigheden toetsen, zoals rekenen met breuken, procenten, verhoudingen, inhoud en gewicht. Je mag hierbij geen rekenmachine gebruiken. Kijk voor voorbeelden van vragen over deze rekenvaardigheden op www.cito.nl.

5. Wanneer en hoe hoor ik of ik geplaatst ben of niet?
Na de selectiedag kijkt de selectiecommissie alle verschillende onderdelen na en beoordeelt ze. Op 15 april 2018 krijg je via Studielink de uitslag van je resultaten en je rangnummer te zien. Je krijgt dan twee weken de tijd om je plaats te accepteren.

De eerste 400 kandidaten worden geplaatst. Heb je een rangnummer hoger dan 400? Dan is er alleen een kans om te starten als iemand van de 400 kandidaten zijn plaats niet accepteert.