Anna Reynvaanprijzen

Amsterdam UMC en V&VN stellen jaarlijks drie Anna Reynvaanprijzen beschikbaar. Tijdens het programma van de Anna Reynvaanlezing worden de Praktijkprijs, Wetenschapsprijs en Studentenprijs uitgereikt. Dit jaar worden er voor het eerst de prepromotiebeurzen uitgereikt.

AR2023 Prepromotiebeurs

Wetenschappelijk onderzoek door verpleegkundigen richt zich op zorg die verpleegkundigen en andere zorg- en welzijnsdisciplines aan patiënten en hun naasten verlenen en heeft als doel die zorg wetenschappelijk te funderen door het genereren van nieuwe kennis. Het draagt bij aan de kwaliteit van zorg, aan verdere professionalisering van de verpleegkundige beroepsgroep en aan carrièreperspectief en daarmee aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt.  

Academische verpleegkundigen, oftewel verpleegkundigen met een master opleiding, kunnen collega’s ondersteunen bij EBP activiteiten en kunnen onderzoeksvragen genereren en deze breder uitwerken, in samenwerking met andere disciplines. Om academische verpleegkunde te stimuleren, worden Anna Reynvaanbeurzen uitgereikt.

Ronde 2023 biedt ruimte aan:  

 • 1 prepromotie kandidaat Hogeschool Inholland: dekking 0,2 fte voor 1 jaar 

Bekijk de criteria van de AR-prepromotiebeurs. Hier kun je o.a. meer lezen over: 

 • Profiel prepromotie kandidaat 
 • Onderzoek agenda cluster Nursing 
 • Strategische thema’s Centre of Expertise Preventie 
 • Tijdlijn: met o.a. deadline indienen aanvraag 27 maart 2023 
 • Beoordelingscriteria 

Heb je de ambitie om een prepromotietraject te starten en heb je interesse in de AR-prepromotiebeurs? Maak dit dan kenbaar aan Katinka Rademaker voor uiterlijk 3 februari 2023 en lever uiterlijk 27 maart het AR Call for proposal in bij Vera van Waardenburg

Tijdlijn:
3 februari 2023 - Kenbaar maken interessen AR-prepromotiebeurs
27 maart 2023 - Indienen AR Call for proposal 
10 mei 2023 - Bekendmaking winnaar prepromotiebeurs tijdens Anna Reynvaanweek 2023
1 september 2023 - Uiterlijk starten prepromotie 

Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met Vera

Meer weten over het algemene promotiebeleid bij domein GSW bij Hogeschool Inholland? Lees hier meer over ons promotiebeleid. 

AR2023 Studentprijs

De Anna Reynvaan Studentenprijs wordt uitgereikt voor het beste artikel van een of twee hbo-v-studenten. De Studentenprijs is een bezoek van twee studenten aan een internationaal congres, bij voorkeur over het thema van de Anna Reynvaanlezing en gaat vergezeld van een sculptuur. 

De eisen voor het artikel
Voor studenten die mee willen doen, geldt het volgende:​ 

 • Het artikel mag  alleen of met zijn tweeën  worden geschreven. 
 • Het thema voor het schrijven van het artikel is vrij. Het thema dat de auteur kiest staat in relatie tot klinisch redeneren (het nadenken en sturing geven aan jouw professioneel handelen in de praktijk/het inhoudelijk beredeneren van jouw professioneel handelen). 
 • Het artikel moet voorzien zijn van een samenvatting in het Nederlands van maximaal 200 woorden.
   Literatuurverwijzingen en bronvermeldingen moeten worden toegevoegd. Voetnoten echter niet.
   
 • Het artikel zelf omvat maximaal 3000 woorden (excl. samenvatting en literatuurlijst) en wordt aangeboden als een Word document en niet als PDF. 
 • Artikel met een aanbiedingsbrief wordt aangeleverd bij Sanne Cordfunke-Krebbekx o.v.v. Anna Reynvaan Studentenprijs.
 • Naam, voornaam/voorletters, van de auteurs dienen op een separate aanbiedingsbrief te worden vermeld, evenals het mailadres en telefoonnummer waar deze auteurs overdag te bereiken zijn. In de tekst van het artikel is geen verwijzing naar de auteurs, zodat anonimiteit is gegarandeerd.
 • De ontvangst van een bijdrage wordt via de e-mail bevestigd.  

Voor de criteria van de AR studentprijs bekijk dit document 

Tijdlijn
6 Februari 2023  | Call open​ 
6 april 2023  | Deadline indienen artikel​ 
11 mei 2023 | Uitreiking van de beurzen​ 
Februari 2024 | Uiterlijk bezoeken congres

In 2021 won Inholland student Levy Bakker de Studentenprijs! 

Levy Bakker ontving in maart 2022 haar hbo-v diploma bij Inholland, waar zij naast haar baan als psychiatrisch verpleegkundige de deeltijd opleiding volgde. Inmiddels is zij werkzaam als senior verpleegkundige bij Mentrum. In 2021 heeft Levy de Anna Reynvaan Studentenprijs gewonnen met haar artikel over cafeïne gebruik in de acute psychiatrie, welke begin dit jaar gepubliceerd is in verpleegkundig vaktijdschrijft TvZ.

Hogeschool Inholland en de Anna Reynvaanweek 

Het thema van dit jaar is 'Evidence based practice’ en de hoofdgast van het Amsterdam UMC voor de ARL 2023 Lynn Gallagher Ford (The Ohio State University). 

Dit jaar bestaat de Anna Reynvaanweek 25 jaar en wordt er een heuse kennisparade georganiseerd met als klap op de vuurpijl het Anna Reynvaan Event op donderdag 11 mei met de prijsuitreikingen in de Balie en de lezing bij het Internationaal Theater Amsterdam.

Hogeschool Inholland coördineert een middagprogramma op woensdag 10 mei, waarbij 3e en 4e jaars ondergedompeld worden in het thema ‘Evidence based practice’.

Programma Anna Reynvaan Kennisparade 2023

Dinsdag 9 mei 2023

Dinsdag 9 mei 2023

Ochtend - Informele aftrap & rondleiding 
11.00 - 13.00 | ONLINE Expert meeting - studio AVC | locatie AMC 
15.00 - 17.00 | Kennis café | locatie AMC 

Woensdag 10 mei 2023

Woensdag 10 mei 2023

12.15 - 15.00  | HVA programma (incl. lunch) | locatie via HVA
15.30 - 18.00  | Inholland programma | locatie via Inholland 

Donderdag 11 mei 2023

Donderdag 11 mei 2023

14.15 - 15.00  | Uitreiking interne AR beurzen | De Balie 
15.00 – 18.00 | Genomineerden bijeenkomst  | De Balie 
19.30 – 21.00 | Anna Reynvaanlezing | Internationaal Theater Amsterdam