Workshops

Actieleren met de actieacademie

Studenten en docenten komen in beweging door Rotterdamse vraagstukken aan te pakken. Hoe werk je samen met een opdrachtgever en welke kansen biedt het actieleren? Uitdagingen en leerzame lessen die op interactieve wijze gedeeld worden.Door Peter Kruys en Tineke Kramer.

Basisprincipes van de activerende didactiek

Maak samen met Jos Fransen kennis met de essentie van activering en de daaruit af te leiden principes van activerende didactiek.

Beeldcoaching zet docent en student in beweging

Docenten zijn  veel aan het woord en leggen graag uit. Daar zijn ze voor opgeleid, toch? Echter, om studenten daadwerkelijk te activeren moeten zij, naast de traditionele bekwaamheden, andere vaardigheden ontwikkelen en leren inzetten.  Binnen de opleidingen Tourism Management en Facility Management, is gezocht naar wegen om de student meer in zijn kracht te zetten en naar middelen om het leereffect voor studenten te vergroten. Beide opleidingen hebben een aantal jaar geleden stevig ingezet op een teamtraject Didactisch (beeld) Coachen.
Docenten volgden een intensief traject, filmden bij elkaar en bespraken de beelden, en daarnaast werd een aantal collega’s opgeleid tot didactisch (beeld) coach.   Je kunt pas leren als je in contact bent met de student. Geen prestatie zonder relatie! Door Linda Tromp, Cecile Brand en Christine Prast

Bouw een toren - een interactieve projectgame

Maak kennis met een interactieve projectgame waarmee je studenten stimuleert tot een betekenisgerichte leerstijl. In een onderlinge competitie en onder tijdsdruk werken studenten aan hun projectmanagementvaardigheden en begrip. Door Marion Veenstra-Bleeker.

Campus aan het IJ: student fieldlabs

In deze workshop ga je samen met Monique Heemskerk op zoek naar mogelijkheden in de samenwerking met studenten, werkveld, overheid en onderzoeks om te komen tot oplossingen voor 'wicked problems'. 

Communicatie Battle

Je gaat spelend, strijdend en lenig bewegend een vraagstuk aan, onder begeleiding van Willy Geurts en Marleen Claessens. Je ontdekt 'scrum' als eerste hulp bij het starten met een vraagstuk: klein en concreet.

De hackathon als werkvorm om interprofessionele problemen op te lossen

In een hackathon werken studenten, professionals en de doelgroep zelf samen aan een oplossing voor concrete interprofessionele vraagstukken. Zo'n hackathon duurt doorgaans enkele dagen. In een micro-hackathon kun je in veel kortere tijd werken aan interprofessionele uitdagingen. Een micro-hackathon kun je ook inzetten als onderwijsvorm. In deze workshop laten Eva Metz en Rob Doms de deelnemers ervaren hoe dat is. Je gaat werken aan het vraagstuk om studenten in beweging te krijgen.

'De' Inholland-afgestudeerde, wie is dat?

De Inholland-onderwijs waarden staan beschreven in het Onderwijskompas, maar hoe en waaraan herkennen we de Inholland afgestudeerde in zijn werk? In een creatieve dialoog met Margriet Kat verkennen we hoe de Inholland waarden in ons onderwijs te herkennen zijn en wat we daarvan terug (willen) zien in het gedrag van de Inholland-alumnus. Ontstaat zo 'de Inholland-professional'? 

De STATR-methode

Stimuleer samenwerken met de STATR-methode, een andere kijk op de beoordeling. Met deze oorspronkelijk voor studenten met autisme bedoelde methode kun je de competentie 'samenwerken en communicatie'aantonen. Ook voor andere studenten blijkt het een geschikte methode. Door Rob Broersen.

Dichtbij door verhalen

Maak kennis met de kracht van persoonlijke levensverhalen voor de beroepsidentiteit van de studenten. Door het maken van een e-zine laten de studenten hun levensverhaal zien en daaruit blijkt waar ze in beweging komen. In deze interactieve workshop wordt de opbrengst voor de student duidelijk en krijg je tips en handreikingen die je in je onderwijs kunt toepassen.  Door Thom Geurts.

Formatief assessment, a way of life

Leer de kunst om het leren zichtbaar te maken en feedback, feed-up en feed-forward, en formatief assessment als een way of life in te passen in elke les. Door Rob Velder.

Gamification in het onderwijs

In deze workshop demonstreert Inholland-promovendus Jan Dirk Fijnheer hoe je met verleidingsstrategieën uit videogames motivatie en betrokkenheid van studenten significant kunt verbeteren. Hiervoor gebruikt hij de meest recente wetenschappelijke inzichten en zijn eigen ervaringen als universitair docent. In deze workshop ga je actief aan de slag met gamification. Neem je smartphone mee!

Help ik moet afstuderen!

Ga samen met Monique Heemskerk en Rutger Kappe op interactieve wijze op zoek naar factoren die motivatie en stress bij het afstuderen beïnvloeden. Wat is er nodig om het welzijn van studenten tijdens het afstuderen zo te verbeteren dat zij gemotiveerd en geïnspireerd deze laatste stap nemen richting het werkveld. Oftewel: hoe krijg je ze van "Help ik moet afstuderen!" naar "Hoera, ik mag afstuderen!"?

In deze workshop krijgen de vormen aandacht waarin het afstuderen is georganiseerd en staat het 'kringconcept' centraal.

Hoe kan een toetsprogramma studenten activeren?

Studenten komen in beweging als er een toets aan komt. Hoe kun je toetsen optimaal inzetten?  Joop Wammes en Petra Rooze nemen je mee in 'cumulatieve toetsing' en hoe je dit in jouw toetspraktijk kunt toepassen.

Hoe bevorder je groepsdiscussie in je lessen?

Ken je dat? Dan wil je een onderwerp interactief behandelen, maar voor je het weet sta je toch weer te zenden. Hoe breng je een groep van max 25 studenten met elkaar in gesprek zodat ze meer leren door en met elkaar? Zodat het gesprek niet via jou loopt maar dat je als docent het gesprek faciliteert. Na deze workshop van Joost Kirkels heb je geoefend met tools die je meteen kunt toepassen.  

In 2022 geen dienstreizen meer!?

In het kader van 'de bewegende student' wordt er heel wat bewogen. Ook door docenten. Begrijpen we elkaar wel als we praten over bewegen met 21st century skills in complexe internationale omgevingen en beweging door verschillende transities? Wat is er nodig om met elkaar in dialoog te gaan? In deze workshop gaan we met de prangende vraag over dienstreizen elkaars perspectieven zien en misschien begrijpen. Door Katrin Tazelaar.

Local-global

Erik Hendriks vertelt over de eerste echte summerschool van Inholland waarin studenten samen met studenten van buitenlandse partnerinstellingen opdrachten uitvoeren voor bedrijven. Ze ontdekken de regio, sluiten vriendschappen en leren levenslessen.

Mijn eigen leertraject

In deze workshop, verzorgd door de afstudeerrichting Ondernemen van de opleiding Business Studies, nemen Erno Pickee en Kees van Dam je mee in het onderwijsprogramma van het vierde jaar. "Wat onze aanpak uniek maakt is dat we studenten de regie geven over de invulling van hun eigen onderwijs. Hierbij halen we de buitenwereld/de praktijk zoveel mogelijk naar binnen."

Moodle, het nieuwe Inholland Leer Management Systeem (en activerend onderwijs)

Inholland heeft een nieuw Leer Management Systeem: Moodle! Met Moodle krijg je veel mogelijkheden om je onderwijs activerend te maken met behulp van ict. In deze workshop demonstreert Jeroen Bottema (onderzoekslijn Teaching, Learning & Technology) Moodle en laat voorbeelden zien van leerpaden met activerende werkvormen.

Nieuwe ideeën voor de inzet van video in jouw praktijk

Estella Griffioen geeft je inzicht in verschillende vormen en toepassingen van video in de onderwijspraktijk. Je gaat zelf aan de slag en kunt 'naar  huis' met een zelfbedacht idee om video in te zetten in je les. 

Praktijk, onderwijs en onderzoek werken samen in Leer- en Innovatie Netwerk Verpleegkunde

In het leer- en innovatie netwerk van de opleiding Verpleegkunde leren medewerkers van zorginstellingen, studenten en docenten met en van elkaar met als doel het niveau van de zorg op een hoger plan te zetten. Marjolein Albers en een student gaan in gesprek over de opbrengst hiervan en wat er nodig is om het voor elkaar te krijgen.     

Script ze in beweging!

Scripten is een manier om effectieve, activerende leerpraktijken te ontwerpen. In deze workshop leggen Bob Götte en Pieter Swager uit hoe het inzetten van gescripte peerreview bijdraagt aan de activering van studenten. En hoe deze de kwaliteit van de feedback en het feedbackproces verhoogt en het leerproces van individuele studenten versterkt.

Stagediscriminatie? Hoe empoweren we onze studenten?

Machteld de Jong gaat in op het fenomeen stagediscriminatie van jongeren. Geldt stagediscriminatie voor alle studenten en voor het hele werkveld of zijn ook uitzonderingen? Hoe ziet discriminatie er eigenlijk uit? Op welke wijze kun je als docent studenten voorbereiden op het vinden van een stageplek? Wat zijn good practices en hoe kun je die in je eigen onderwijs toepassen? 

Studenten in beweging door mindfulness

Maak kennis met mindfulness en de meerwaarde van mindfulness voor student, docent en het onderwijs. De workshop staat in het teken van het zelf ervaren van mindfulness-oefeningen. Daarnaast delen een student en docent hun ervaringen met mindfulness. De onderzoekslijn Studiesucces presenteert de eerste resultaten van het onderzoek naar de invloed van een mindfulness-training op studentwelzijn en studiesucces. Afsluitend krijg je oefeningen mee om zelf met mindfulness aan de slag te gaan in de klas (of gewoon thuis en voor jezelf).

Studiereizen: studenten leren door zelf te organiseren

Een buitenlandexcursie naar een Europese stad met studenten is buitengewoon leerzaam. Maar voor veel docenten is het organiseren van zo'n studiereis een enorme klus. Er moet veel bedacht en geregeld worden. Maar waarom zou je het niet door de studenten zelf laten organiseren? Een mooie manier ook om ze in de praktijk te laten leren. Bovendien kunnen ze dan zelf de excursiedoelen bepalen, waardoor er meer betrokkenheid ontstaat. Ook  ontwikkelen ze direct organisatorische en vakinhoudelijke competenties. Daarnaast werken ze samen en onderzoeken ze om de excursie daadwerkelijk op poten te zetten.  Bovendien kunnen ze er studiepunten mee verdienen omdat een studiereis makkelijk aan een onderwijseenheid kan worden gekoppeld. De student beweegt letterlijk van binnen naar buiten. Hoe dat werkt, ontdek je in deze workshop! Door Rudi Serle.

Talentgericht coachen en werken

In deze workshop van Margriet Kat ga je met andere docenten, studieloopbaanbegeleiders en coaches aan de slag met je eigen talenten. Je verkent en oefent met elkaar diverse werkvormen die je direct in de lespraktijk kunt toepassen.  

Wat is jouw persoonlijke WHY?

Krijg inzicht in jouw kernwaarden en leer deze te communiceren. Aan de hand van creatieve oefeningen en visualisaties leer je richting geven aan je carrière of onderneming. Je gaat naar huis met een krachtig statement die je kunt gebruiken tijdens netwerking en in je werk- of zakelijke communicatie. Door Claudia Mayer.