Onze thema's zijn richtinggevend voor ons onderwijs.

Onze thema's duurzaam, gezond en creatief

Richtgevend voor ons onderwijs en onderzoek zijn de profilerende thema's duurzaam, gezond en creatief. Het werkveld is hier nadrukkelijk bij betrokken. We sluiten hiermee aan op drie belangrijke ontwikkelingen in de maatschappij:

  • De vorming van een duurzame samenleving en een circulaire economie.
  • De transities in de zorg en welzijn naar empowerment en zelfredzaamheid.
  • De zoektocht naar nieuwe vormen van waarde-creatie en verdienmodellen in de creatieve industrie en andere sectoren.