De gezonde samenleving

Wij streven naar een gezonde samenleving waarin de mens centraal staat.

Wij zien een samenleving voor ons waarin iedereen een zo gezond mogelijk en sociaal betekenisvol leven heeft. Waarin iedereen meetelt, mensen steun krijgen als dat nodig is en verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf én elkaar. Kortom: een gezonde samenleving waarin de mens centraal staat.

Met ons onderwijs en onderzoek dragen wij intensief bij aan het realiseren van deze samenleving. Wij verbinden zorg, welzijn, sport en techniek voor nieuwe duurzame oplossingen. Met als kernopgaven: empowerment van zowel groepen als individuen, breed leren kijken en handelen met grenzen vanuit de eigen specialisatie en (on)mogelijkheden van ICT en techniek kennen en toepassen. Hiervoor hanteren wij samen met andere professionals en de burger zelf de meest actuele methoden en wetenschappelijke inzichten.

Onderwijs

Met onze opleidingen op het gebied van gezondheid, sport en welzijn leiden wij onze studenten op tot vakkundige professionals in de zorg- en welzijnssector. Professionals die vanuit een holistische mensvisie zowel interprofessioneel alsook met hun eigen specialisatie deskundig leren observeren, contact maken, diagnosticeren en (be)handelen.

Nieuwe technologie – zowel vakinhoudelijk als didactisch – heeft een prominente plaats in ons onderwijs. Met de focus op onder meer interprofessioneel werken en de laatste wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen leren we ze stevige vakkennis te ontwikkelen én over de grenzen van hun eigen vakgebied te kijken. Doordat ze zelf sterk het werkveld ingaan, kunnen ze mensen en hun mogelijkheden ook versterken.

Bekijk onze opleidingen

Onderzoek

Het domein Gezondheid, Sport en Welzijn doet toonaangevend praktijkonderzoek naar de kansen, uitdagingen en grenzen van de gezonde samenleving. Centraal hierin staan de onderzoeksgroepen Gezondheid & Zelfmanagement en Welzijn & Empowerment. Samen met in- en externe belanghebbenden dragen deze onderzoeksgroepen bij aan de kwaliteit van het onderwijs, innovatie van de beroepspraktijk en professionalisering van medewerkers.

Negen lectoren werken binnen deze onderzoeksgroepen samen. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar professionalisering en de verbinding tussen de sociale en gezondheidsberoepen.

Lees meer over Gezondheid, Sport en Welzijn

272 nieuwsberichten