Diversiteit

Diversiteit zien wij als kracht, en blijft daarom continu op onze agenda.

Wij zijn een brede hogeschool met toegankelijkheid voor iedereen hoog in het vaandel. Diversiteit – in talenten en interesses, in culturele achtergrond, maar ook in persoonlijke bagage – is een van onze krachten. Omdat we kunnen leren van elkaar. Wij doen recht aan alles wat studenten nodig hebben om hun talenten te ontplooien.

Onderwijs

De diversiteit van unieke personen maakt dat we kunnen leren van elkaar. Het verrijkt het onderwijs én het bedrijfsleven. Om die redenen investeren wij in docenten die divers zijn, zodat we voor iedere student bereikbaar zijn, en zodat iedere student een goed rolmodel heeft. Zij stimuleren studenten hun talenten te ontplooien en daarbij zijn (vaak zeer persoonlijke) hordes te nemen. Hierdoor bereiden wij de studenten goed voor op een carrière in een multiculturele en internationale samenleving,

Bekijk onze opleidingen

Onderzoek

De samenstelling van de Nederlandse bevolking, in het bijzonder die in de grote steden, wordt steeds meer divers. De verschillende etnische, culturele en religieuze achtergronden zorgen voor creativiteit en inspiratie, maar ook voor onzekerheid, handelingsverlegenheid en soms zelfs conflicten. Omdat hiervoor geen standaardoplossingen beschikbaar zijn, is de onderzoekslijn Diversiteitsvraagstukken opgestart. Samen met het werkveld en maatschappelijke partners nemen wij het onderwijsproces van Inholland onder de loep. De kansen en knelpunten die hierdoor gevonden worden, geven Inholland én andere (onderwijs)instellingen inzicht in hoe ze het beste om kunnen gaan met een diverse populatie.

Lees meer over de onderzoekslijn

337 nieuwsberichten