Studiesucces

Studenten, docenten en het onderwijs maken studeren tot een succes.

De definitie van studiesucces is voor ons breder dan het aantal verstrekte diploma’s. Bovendien is een diploma geen eindpunt, maar juist een startpunt voor een leven lang leren. Daarom investeren we onder andere in de kwaliteit van onderwijs en praktijkgericht onderzoek. In ons onderwijs zijn we persoonlijk en dichtbij. We kennen de student bij naam en bieden persoonlijke begeleiding die nodig is om succesvol de opleiding te doorlopen.

Onderwijs

Studiesucces begint al bij de voorlichting. Proefstuderen, zomercursussen en samenwerkingen met het vo en mbo maken voor aankomende studenten meteen helder wat we wel en niet in huis hebben. Zo bieden wij gedifferentieerd onderwijs naar inhoud, vorm of niveau, kleinschalige, overzichtelijke leergemeenschappen, en intensieve studiebegeleiding direct na instroom. In de jaren daarna zetten we ook sterk in op monitoring, passend bij de fase waarin de student zich bevindt. Hiermee dragen wij bij aan kwaliteit en studiesucces, en zorgen wij ervoor dat iedere student wilt blijven leren.

Bekijk onze opleidingen

Onderzoek

De onderzoekslijn Studiesucces ondersteunt Inholland bij het vergroten van het studiesucces onder haar studenten. Door student-, docent- en onderwijsfactoren, en studenteigenschappen als motivatie in kaart te brengen, onderzoeken wij de gehele studieketen van (pre)instroom, doorstroom en uitstroom onderzoeken. De verzamelde best practices laten Inholland en andere onderwijsinstellingen zien hoe je de overgang voor studenten verbetert, switch en uitval beperkt, en het studiesucces vergroot en duurzaam in stand houdt.

Lees meer over de onderzoekslijn

76 nieuwsberichten