Werken aan duurzame oplossingen

Op zoek naar de juiste balans tussen people, planet en profit.

Als samenleving moeten we de juiste balans tussen people, planet en profit vinden. Dus duurzaam werken met passie en respect voor het draagvermogen van de wereld, met tegelijkertijd een gezonde focus op (verdere) economische groei. Alleen dan kun je zorgen voor een goede kwaliteit van leven, voor nu en voor toekomstige generaties.

Om dit te realiseren werken onze studenten, onderzoekers en medewerkers aan duurzame en verrassende oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Al deze onderwijs- en onderzoeksactiviteiten hebben een gemeenschappelijk doel: een sociale, veilige en stabiele samenleving.

Onderwijs

Opleidingen van onder meer onze domeinen Agri, Food & Life Sciences en Techniek, Ontwerpen en Informatica werken al jaren intensief samen aan duurzame oplossingen. Door specifieke kennis uit verschillende opleidingen op een creatieve wijze met elkaar te combineren, kunnen studenten elkaars expertise aanvullen en versterken. Hierdoor levert Inholland slimme professionals die voortdurend met verrassende ideeën en vernieuwende resultaten komen. Want juist op de snijvlakken van disciplines vinden we innovatieve, duurzame oplossingen voor complexe vraagstukken.

Bekijk onze opleidingen

Onderzoek

De Randstad is voor ons een interessant onderzoeksveld. Dit relatief kleine dichtbevolkte gebied kampt namelijk met dezelfde complexe vraagstukken als elke metropoolregio. In afstemming en samenwerking met het werkveld gebruikt Inholland de Randstad daarom als proeftuin. Wij ontwikkelen hier duurzame innovaties voor een goede kwaliteit van leven voor zoveel mogelijk mensen. De uitkomsten hiervan zijn relevant voor de Randstad én voor metropolen elders in de wereld, op de korte en lange termijn.

Bekijk de onderzoekslijnen

346 nieuwsberichten