De gezonde samenleving

Wij streven naar een gezonde samenleving waarin de mens centraal staat.

Wij zien een samenleving voor ons waarin iedereen een zo gezond en sociaal mogelijk leven heeft.  Waarin mensen met fysieke, emotionele en sociale problemen ook meetellen. Waarin mensen steun krijgen als dat nodig is, en verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf én elkaar. Kortom: een gezonde samenleving waarin de mens centraal staat.

Met ons onderwijs en onderzoek dragen wij intensief bij aan het realiseren van deze samenleving. Wij verbinden zorg, welzijn, sport en techniek voor nieuwe duurzame oplossingen op gebied van zelfmanagement en empowerment. Hiervoor hanteren wij samen met andere professionals en de burger zelf de meest actuele methoden en wetenschappelijke inzichten.

Onderwijs

Met onze opleidingen op gebied van gezondheid, sport en welzijn leiden wij onze studenten op tot vakkundige professionals in de zorg- en welzijnssector. Met de focus op onder meer interprofessioneel werken en de laatste wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen leren we ze stevige vakkennis te ontwikkelen én over de grenzen van hun eigen vakgebied te kijken. Doordat ze zelf sterk het werkveld ingaan, kunnen ze mensen en hun mogelijkheden ook versterken.

Bekijk onze opleidingen

Onderzoek

Binnen dit thema is het kenniscentrum De Gezonde Samenleving actief. Dit centrum doet toonaangevend praktijkonderzoek naar de kansen, uitdagingen en grenzen van de gezonde samenleving. Centraal hierin staan de onderzoeksgroepen Gezondheid & Zelfmanagement en Welzijn & Empowerment. Samen met in- en externe belanghebbenden dragen deze onderzoeksgroepen bij aan de kwaliteit van het onderwijs, innovatie van de beroepspraktijk en professionalisering van medewerkers.

Onderzoekslijnen
Acht onderzoekslijnen werken binnen deze onderzoeksgroepen samen. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de verbinding tussen de sociale en gezondheidsberoepen, en de vorming van de nieuwe ‘sociale gezondheidsprofessional’.

Lees meer over het kenniscentrum