jet-de-ranitz.jpg

Drs. G.M.C. (Jet) de Ranitz

Jet de Ranitz (1970) is sinds 1 december 2014 voorzitter van het College van Bestuur (CvB) van Hogeschool Inholland. Binnen het CvB is zij verantwoordelijk voor strategie, strategische communicatie (intern en extern), externe vertegenwoordiging, hogeschool medezeggenschap, veiligheidsbeleid, diversiteit en bestuurszaken.

Voor haar aantreden bij Hogeschool Inholland was Jet de Ranitz voorzitter van het College van Bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, zakelijk directeur van het Nederlands Dans Theater te Den Haag en daarvoor directeur van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg.

Daarnaast heeft De Ranitz diverse nevenactiviteiten: 

  • Voorzitter Bestuur Praemium Erasmianum.
  • Lid Raad van Toezicht NTR omroep, voorzitter auditcommissie.
  • Vice-voorzitter Raad van Commissarissen, Stichting Espria, tevens lid auditcommissie.
  • Lid Raad van Toezicht Holland Festival.
  • Lid Raad van Commissarissen N.V. Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam (VGA).