Dr. M.J.W.T. (Marcel) Nollen

Marcel Nollen (1963) is sinds 1 maart 2012 lid van het College van Bestuur (CvB) van Hogeschool Inholland. Binnen het CvB is hij verantwoordelijk voor financiën & business control, vastgoed en facilitaire zaken, hrm, ict, informatiebeleid en informatievoorziening, de holding van Inholland, het agrarisch en economisch onderwijs en voor het bestuurlijk accountmanagement voor de regio Rotterdam, Dordrecht en Delft.

Voor zijn aantreden is Marcel Nollen werkzaam geweest als lid van het College van Bestuur van het Albeda College (ROC) in Rotterdam, was hij plaatsvervangend directeur Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie (BVE) bij het Ministerie van OCW, hoofd afdeling Spoorvervoer bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Daarvoor is hij als organisatieadviseur werkzaam geweest bij diverse adviesbureaus.

Daarnaast heeft Marcel Nollen diverse nevenfuncties:

  • Bestuurslid Studielink
  • Bestuurslid Feyenoord Foundation
  • Bestuurslid Rotterdam Centrum voor Theater
  • Lid Raad van Advies SURF, ICT-samenwerkingsorganisatie voor het onderwijs en onderzoek
  • Lid Bestuurscommissies ICT en Arbeidsvoorwaarden van de Vereniging Hogescholen
  • Bestuurslid Zestor, het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voor het hbo