Visie en positionering

laden

Inholland levert een bijdrage aan de uitdagingen in de Randstad. Van de kop van Noord-Holland tot de Drechtsteden. Met onderwijs voor studenten en professionals en praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk. We zijn onderscheidend op de thema’s duurzaam, gezond en creatief. We werken op deze gebieden samen met het beroepenveld, overheden en maatschappelijke partners. Wij doen dat persoonlijk en dichtbij, vanuit de overtuiging dat - voor ons én onze studenten - zowel succes als tegenslag de sleutel zijn tot ontwikkeling als professional en als mens. Diversiteit is daarbij een kracht.

Duurzaam, gezond en creatief

De transities in de samenleving – op het gebied van duurzaamheid, gezond en creatief – zijn richtinggevend voor ons onderwijs en onderzoek. Inholland werkt aan verdere verbetering van kwaliteit, studiesucces en studenttevredenheid, versterking van profiel, onderzoek en de verbinding met het werkveld. Ons onderwijs en onderzoek richten we op drie belangrijke transities in de samenleving:

  • De vorming van een duurzame samenleving en een circulaire economie.
  • De transities in de zorg en welzijn naar empowerment en zelfredzaamheid.
  • De zoektocht naar nieuwe vormen van waarde-creatie en verdienmodellen in de creatieve industrie en andere sectoren.

Daarom zetten we de komende jaren sterk in op de profilerende thema’s duurzaam, gezond en creatief. Deze thema’s zijn richtinggevend voor ons portfolio. Het werkveld is hier nadrukkelijk bij betrokken.

Stadsoverstijgend

Door onze omvang en brede blik kunnen we vraagstukken regio- en stadsoverstijgend aanpakken en innovatief oplossen.

Persoonlijk en dichtbij

Onze kernwaarden persoonlijk en dichtbij houden in dat we servicegericht zijn, onze verantwoordelijkheid nemen, elkaar kennen en elkaars verschillen respecteren.

Tevreden en succesvolle studenten

Door intensieve monitoring en studiebegeleiding, flexibiliteit in onderwijs en differentiatie van het leerproces stijgt het aantal tevreden en succesvolle studenten.

Wij zijn Inholland

Door de verschillende achtergronden van onze studenten en medewerkers kunnen én blijven we leren van elkaar en onze omgeving.

Onderwijs en onderzoek voor de toekomst

Met de verworven kennis en vaardigheden en toegepast onderzoek zijn onze studenten klaar voor de beroepen van de toekomst.