De Gezonde Samenleving

laden

Inholland draagt met onderwijs en onderzoek actief bij aan het realiseren van De Gezonde Samenleving. Wij leren onze studenten hoe ze hieraan bij kunnen dragen binnen de mogelijkheden én de grenzen die er zijn - ook op gebied van techniek en financiën. Wij verbinden zorg, welzijn en sport om nieuwe, duurzame oplossingen te bieden. Dit is zichtbaar in het onderwijs en in het Kenniscentrum De Gezonde Samenleving waarin docenten, onderzoekers, lectoren en studenten samenwerken met de beroepspraktijk.

Zelfmanagement en empowerment

De Gezonde Samenleving is een samenleving waarin burgers, ook bij fysieke, emotionele en sociale problemen, een zo gezond mogelijk leven leiden en een betekenisvol sociaal leven hebben. Mensen nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf en elkaar en krijgen steun als dat nodig is. Wij leren studenten en professionals mensen te benaderen als totaal mens en niet als probleem of ziekte. Ze passen de meest actuele methoden en wetenschappelijke inzichten toe in samenwerking met andere professionals en met de burger zelf. Wij richten ons op duurzame ontwikkeling van zelfmanagement en empowerment.

Interprofessioneel

De burger centraal stellen en het bevorderen van zelfmanagement en empowerment vereist samenwerking en kennis over specialismen heen. Onze docenten hebben actuele werk- en onderzoekservaring en een actieve relatie met het werkveld. Zij leren studenten een stevige vakkennis te ontwikkelen én ook over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken. Studenten werken al tijdens de opleiding interprofessioneel samen met studenten en professionals uit andere disciplines. Hierdoor zijn zij in de beroepspraktijk in staat te bepalen wanneer een integrale, of meer specialistische aanpak nodig is. We ondersteunen studenten bij het ontwikkelen van een krachtige identiteit, reflectief vermogen en een creatieve onderzoekende houding als basis voor samenwerking met burgers, bewoners, cliënten, patiënten, andere professionals en beleidsmakers.

Optimaal gebruik van technologische ontwikkelingen

Nieuwe technologie – zowel vakinhoudelijk als didactisch – heeft een prominente plaats in ons onderwijs. Onze studenten zijn goed aangesloten op de laatste technologische ontwikkelingen binnen hun vakgebied en weten deze in te zetten in hun bijdrage aan De Gezonde Samenleving. We leren studenten af te wegen welke inzet van techniek van waarde is bij welke doelgroepen, op welke momenten en onder welke voorwaarden.

Draag jij straks bij aan de gezonde samenleving? Ga naar ons opleidingsoverzicht!

Nieuws