Inhoudsopgave
1 Technische Informatica voltijd
2 De opleiding
3 Toelatingseisen
4 Studiekeuzecheck
5 Praktische informatie
6 Het studieprogramma
7 Na de opleiding
8 Interviews
8.1 Alumnus Youri Nieuwenhuizen
8.2 Vraag Student Maurice Trippelvitz
9 Bijspijkercursus Wiskunde/Natuurkunde
10 Verkorte studieprogramma's
11 Alumnus Youri Nieuwenhuizen
12 Vraag Student Maurice Trippelvitz

Technische Informatica voltijd

Wat houdt de hbo-opleiding Technische Informatica voltijd in?

Bij de vierjarige bacheloropleiding Technische Informatica ligt de focus op het ontwerpen en ontwikkelen van technische ICT-systemen en systemen voor technische producten. Je leert de weg te vinden tussen hardware en software. Denk bijvoorbeeld aan ICT voor apparaataansturing. Na je opleiding kun je robotsystemen ontwikkelen en programmeren. Daarnaast weet je alles over het aansturen, koppelen, beheren en monitoren van apparaten. Ook kun je gaan werken op het gebied van embedded en realtime systemen.

Studenten vertellen over de opleiding Technische Informatica

Opleiding Technische Informatica voltijd: Iets voor jou?

Zoek je een opleiding waarin automatisering en apparaten zoals robots een belangrijke rol spelen? Wil je zelf programma's schrijven en systemen maken? Heb je oog voor detail en ben je geïnteresseerd in techniek? Dan is de opleiding Technische Informatica iets voor jou! Hogeschool Inholland leidt je op tot een beginnend specialist op het gebied van technische (informatie)systemen.

Afgestudeerde Leon Keijzer vertelt over de opleiding Technische Informatica

De opleiding

Opbouw van de opleiding

De opleiding bestaat uit verschillende fasen: een algemene fase, een specialisatiefase en een verdiepende fase. Het eerste studiejaar besteed je grotendeels aan het algemene programma. In dat deel verwerf je de beroepscompetenties die nodig zijn om het brede ICT-werkveld te kunnen overzien. De competenties zijn voor alle studenten van de ICT-opleidingen hetzelfde. In het tweede studiejaar, de specialisatiefase, leer je de specifieke beroepsvereisten die nodig zijn om als beginnend beroepsbeoefenaar succesvol te opereren in het werkveld. Het derde en vierde jaar, de verdiepingsfase, staan in het teken van de keuzerichtingen (afstudeerrichtingen). Je leert de specifieke kennis die nodig is om als startbekwame professional in het werkveld succesvol te zijn.

Afstudeerrichtingen

In het derde en vierde jaar worden bij de opleiding Technische Informatica twee afstudeerrichtingen aangeboden, namelijk Real Time & Embedded Systems in het vierde studiejaar en Network Security in het derde studiejaar. Deze twee afstudeerrichtingen horen bij de verdiepende fase van de opleiding.

Stage

Gedurende de opleiding word je op actieve wijze in contact gebracht met je toekomstige beroepenveld. Dit gebeurt veelal in projecten, praktijkopdrachten en door middel van stages. De beroepsopleidende stage duurt ongeveer vijf maanden. Er wordt een beroep gedaan op je zelfstandigheid en verantwoordelijkheid als student. Je gaat werkervaring opdoen op het terrein van Technische Informatica; zo bouw je meteen aan je cv. Bij het zoeken van een stageopdracht en een opdrachtgever kun je ondersteuning krijgen van het stagebureau en de docenten van de opleiding.

Studeren in het buitenland

De omgeving waarin je gaat werken, raakt meer en meer internationaal georiënteerd. Dit geldt niet alleen voor grote bedrijven, maar ook voor het midden- en kleinbedrijf in de regio. Studie of stage in het buitenland is naast leuk dus ook heel nuttig! Als derdejaarsstudent kun je bijvoorbeeld stagelopen bij een buitenlands bedrijf. Ook voor je afstudeeropdracht kun je naar het buitenland. Je kunt er zelfs voor kiezen om een halfjaar in het buitenland te studeren.

Locatiespecialisaties

Deze studie wordt alleen aangeboden op locatie Alkmaar.

Hogeschool Inholland Alkmaar is een open, ondernemende en sociale hogeschool aan de rand van de stad. De school heeft goede relaties met andere hogescholen en universiteiten in binnen- en buitenland. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met het bedrijfsleven in de regio om elkaar te ver-sterken, maar ook te inspireren. De opleiding sluit daardoorgoed aan op de beroepspraktijk. Bij Hogeschool Inholland Alkmaar krijg je niet alleen goed onderwijs, je zult je er ook thuis voelen vanwege de persoonlijke benadering tijdens je opleiding.

Vergelijkbare/aanverwante opleiding(en)

Hogeschool Inholland biedt naast Technische Informatica twee ICT-opleidingen aan met elk een eigen focus:
    - Business IT & Management (Alkmaar, Diemen), 
    - Informatica (Haarlem).

Overstapmogelijkheden

Hogeschool Inholland biedt drie ICT-opleidingen, elk met een eigen focus:
    - Business IT & Management (Alkmaar, Diemen), 
    - Technische Informatica (Alkmaar), 
    - Informatica (Haarlem).

Ben je eenmaal werkzaam in de praktijk, dan zul je merken dat het onderscheid tussen de drie opleidingsgebieden lang niet altijd zo scherp ligt. Dit komt omdat het bedrijfsleven mensen zoekt die zowel bedrijfskundig als technisch veel in hun mars hebben. Toch biedt Hogeschool Inholland drie verschillende opleidingen aan, zodat je zelf grofweg je beroepenveld kunt bepalen.  

Na het eerste studiejaar kun je overstappen naar een van de andere ICT-opleidingen. Bovendien kun je tijdens de opleiding in overleg met je studieloopbaanbegeleider ook differentiaties aanbrengen in je opleiding. Bijvoorbeeld door keuzeonderwijs uit het derde en vierde jaar van een van de andere opleidingen te kiezen in plaats van een afstudeerrichting van je eigen opleiding. Zo kun je, rekening houdend met je eigen belangstelling, professioneel maatwerk leveren.

Samenwerken

De opleiding Technische Informatica werkt nauw samen met diverse bedrijven uit de regio. Een aantal bedrijven adviseert de opleiding over het onderwijsprogramma. Anderen verzorgen onderwijs en gastcolleges.

Toelatingseisen

Je kunt een hbo-opleiding volgen als je een diploma havo, vwo of mbo-4 (of gelijkwaardig) hebt. Daarnaast doe je de Studiekeuzecheck, zo weet je nog zekerder dat je de goede opleiding kiest.

Profiel Economie & Maatschappij Cultuur & Maatschappij Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek
Havo toelaatbaar (Wiskunde B vereist) toelaatbaar (Wiskunde B vereist) toelaatbaar toelaatbaar
Vwo toelaatbaar toelaatbaar toelaatbaar toelaatbaar

Je hebt een vooropleiding zonder de vereiste inhoud (deficiëntie)

Dit is het geval als je een diploma havo of vwo zonder passend profiel of vakkenpakket hebt, of als je hbo-/wo-propedeuse of bachelor niet aansluit bij de opleiding. Dan werk je je achterstand weg en toon je dat aan door een deficiëntietoets met succes afleggen voordat je studie begint.
Lees meer over deficiëntietoetsen

Om je achterstand weg te werken voor de deficiëntietoets biedt Inholland verschillende voorbereidingscurssen aan. Lees meer op www.inholland.nl/voorbereidingscursussen

Je hebt een diploma mbo zonder niveauaanduiding, of een ander Nederlands diploma

In het algemeen kun je met de opleiding starten als je diploma vergelijkbaar is met een Nederlands diploma havo, vwo of mbo-4. Nadat je je hebt aangemeld, beoordeelt Inholland je diploma. Is de uitslag negatief en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je laten zien dat je toch geschikt bent om de opleiding te volgen via de 21+ Toets.
Lees meer over de 21+ toets

Om je voor te bereiden op de 21+ toets biedt Inholland verschillende voorbereidingscurssen aan. Lees meer op www.inholland.nl/voorbereidingscursussen

Je hebt een buitenlandse vooropleiding

Als je een diploma in het buitenland hebt gehaald en wilt studeren bij Inholland, ben je ook van harte welkom. Daarvoor moet je diploma wel gelijkwaardig zijn aan een Nederlands diploma havo, vwo of mbo-4. Om de lessen te kunnen volgen, moet je daarnaast het Nederlands voldoende verstaan, spreken en schrijven. Alleen dan haal jij het maximale uit je studie bij Inholland. Daarom moeten studenten met een buitenlandse vooropleiding laten zien dat zij de Nederlandse taal beheersen op niveau B2 (Europese Referentiekader). Dit kan onder andere met een diploma NT2-programma II (onderdelen lezen, schrijven, spreken en luisteren). Je kunt een NT2-examen afleggen bij DUO.

Studeren met een beperking

Studeren maken we voor iedereen toegankelijk. Denk jij dat je wel wat extra ondersteuning kunt gebruiken? Neem voordat je je inschrijft contact op met decanaat.alkmaar@inholland.nl.

Studiekeuzecheck

De Studiekeuzecheck helpt je te bepalen of Technische Informatica echt bij je past. Zo beleef je meer plezier aan je opleiding en heb je een grotere kans deze met succes af te ronden.
Lees meer over de Studiekeuzecheck bij deze opleiding

Studiekeuzecheck

Nadat je je voor de opleiding hebt aangemeld in Studielink, ontvang je vanuit de Centrale Studentenadministratie per e-mail meer informatie over jouw Studiekeuzecheck en jouw persoonlijke Studiekeuzecheckpagina in Selfservice. De Studiekeuzecheck helpt je te bepalen of de opleiding die je hebt gekozen echt bij je past. Niet alleen omdat je dan met meer plezier je opleiding volgt, maar ook omdat de kans groter is dat je deze opleiding met succes afrondt. De studiekeuzecheck bij Inholland bestaat uit de volgende verplichte onderdelen:
1. Je vult vooraf een online vragenlijst in. De uitslag ontvang je direct per mail.
2. Indien van toepassing maak je vooraf een huiswerkopdracht en neemt deze mee.
3. Je neemt deel aan de bijeenkomst bij Inholland waar je jouw persoonlijke advies mondeling te horen krijgt. Binnen een aantal dagen ontvang je een bevestiging van het advies ook per e-mail.

Hoe ziet het programma van de Studiekeuzecheck bij Technische Informatica  er uit?

De Studiekeuzecheck van de opleiding Technische Informatica  bestaat uit één dagdeel. De middag op school geeft je een beeld van wat je kunt verwachten van de opleiding en de beroepen waarvoor je wordt opgeleid. Je krijgt informatie over de opleiding en het werkveld, woont een presentatie bij en maakt kennis met onze studenten en docenten. Ook krijg je afhankelijk van je testresultaten een individueel adviesgesprek met een docent.

Studiekeuzecheckdata in mei, juni en juli voor opleidingen die in september starten

Tussen 30 mei en 6 juli 2018 vindt de Studiekeuzecheck plaats voor alle opleidingen die in september starten. Zodra je aanmelding via Studielink is verwerkt, ontvang je van ons een e-mail met daarin een link naar de Selfservice-omgeving van Inholland. Hier vind je een stappenplan met alle stappen die je moet doorlopen om aan de Studiekeuzecheck activiteiten te voldoen. In onderstaand overzicht staat per opleiding de datum en de locatie(s) van de Studiekeuzecheck aangegeven.
Download het SKC overzicht met datum per opleiding en locatie in mei, juni en juli 2018 (pdf)

Vragen?

Heb je vragen over de Studiekeuzecheck. Stuur dan een e-mail naar onderstaande contactpersoon.

Alkmaar cora.paul@inholland.nl  

Praktische informatie

Start opleiding

September. (Week 36: maandag 3 september - vrijdag 7 september 2018)

Duur opleiding: vier jaar
Titulatuur: Bachelor of Science (B Sc) of ingenieur (ing.)

Bekijk de bachelortitels per opleiding (pdf)

Collegegeld

€ 2.060*.
*Het bedrag kan afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden verschillen. Bekijk voor de zekerheid de collegegeldwijzer.

Studenten die nog niet eerder hebben gestudeerd aan een hogeschool of universiteit, betalen vanaf studiejaar 2018-2019 € 1.030 voor het eerste collegejaar (in plaats van € 2.060). Voldoe jij aan de voorwaarden? Bekijk ze hier.

Overige kosten
Boeken eerste jaar: ca. € 400 - € 600
Introductieweek (vrijwillig): ca. € 125

De opleiding Technische Informatica volg je bij:

Hogeschool Inholland Alkmaar

Bergerweg 200
1817 MN Alkmaar
072 - 518 34 56
Plan zelf je route met het openbaar vervoer
   

Studie in Cijfers

Met Studie in Cijfers vergelijk jij deze opleiding op een aantal belangrijke punten met dezelfde opleiding bij andere hogescholen. Zo kom je een stap verder in je studiekeuze.

Naast het cijfer van de opleiding wordt het landelijk gemiddelde weergegeven. Als informatie niet bekend is zie je een ‘- teken’. Studie in Cijfers toont geen arbeidsmarktgegevens op hogeschoolniveau. Wil je meer weten over de bronnen? 
Bekijk dan de toelichting SiC mei 2017 (pdf)

Studie in Cijfers. Bekijk het overzicht

Bij je keuze voor een studie kijk je natuurlijk verder dan bovenstaande vergelijking. Ga in gesprek met onze studenten en docenten op een Open Dag of Open Avond, kom een dagje Proefstuderen, download de brochure van deze opleiding of maak een afspraak bij het Studiekeuzeadviescentrum.

Het studieprogramma

Wat zijn de studievormen?

Gedurende het opleidingstraject krijg je hoorcolleges, werkcolleges, practica en projecten. De collegestof bestaat uit een aantal modules: overzichtelijke en samenhangende delen van de totale leerstof die worden afgesloten met een tentamen, opdracht, verslag en/of presentatie. Je doet veel opdrachten in projectgroepen, waarin je nauw samenwerkt met andere studenten. Je krijgt individuele begeleiding van docenten en van je studieloopbaanbegeleider.

Hoe zit het met studiebegeleiding?

Tijdens je studie word je begeleid door een studieloopbaanbegeleider. Met hem of haar bespreek je je studievoortgang. De studieloopbaanbegeleider helpt je bij het maken van keuzes in je verdere studie en het kiezen van een richting.

Studiebelasting

Technische Informatica is een voltijdstudie, waaraan je ongeveer veertig uur per week zult besteden. Je volgt vier of vijf dagen per week onderwijs. Het studiejaar is verdeeld in twee semesters en elk semester bestaat uit twee perioden van elk ongeveer tien weken. Een periode kent minimaal zeven lesweken, een tentamenweek, een zelfstudieweek en een afrondingsweek. De schriftelijke toetsen worden afgenomen in de tentamenweek en in de laatste week van een periode vinden de afrondingen van de projecten plaats in de vorm van assessments, presentaties of examenzittingen.
Als je een tentamen of projectopdracht niet haalt kun je deze herkansen.

Tijdens het eerste jaar (de propedeuse) van de opleiding beoordeelt Hogeschool Inholland op grond van je behaalde studieresultaten of je aan de voorwaarden voldoet om verder te studeren. Natuurlijk bekijk jij ook of de opleiding voor jou haalbaar is en aan je verwachtingen voldoet. Om eventuele latere teleurstellingen te voorkomen en tijdig een andere keuze te kunnen maken, krijg je aan het eind van het eerste jaar een studieadvies.

Het belangrijkste criterium voor de beoordeling van je resultaten is het aantal behaalde studiepunten (European Credits of EC's). Wanneer je niet voldoende punten hebt gehaald krijg je een bindend studieadvies (BSA). Dat houdt in dat je niet bij dezelfde opleiding aan Hogeschool Inholland verder kunt studeren. 
Lees meer over Bindend studieadvies

Welke vakken krijg je?

Je volgt lessen in en werkt aan projecten over onderwerpen als:
    - robotica, 
    - realtime en embedded systemen, 
    - operating systems, 
    - databases (Access), 
    - datacommunicatie, 
    - digitale techniek,
    - programmeertalen (Java, C, C# en ASP.NET), 
    - UML, 
    - proces algebras (concurrency),
    - toegepaste wiskunde, 
    - sociale en communicatieve vaardigheden, 
    - Photoshop, 
    - netwerk- en systeembeheer (Cisco), 
    - internettechnologie, 
    - XHTML, 
    - webdesign, 
    - informatiekunde, 
    - ITIL, 
    - gegevens modelleren, 
    - veranderingsanalyse, 
    - computer architectuur, 
    - marketing, 
    - meet- en regeltechniek.

Het eerste jaar

Het eerste studiejaar heeft zowel een algemeen als een specifiek karakter. Je werkt aan een aantal verschillende projecten, waarin je kennis maakt met het brede ICT-werkveld met aandacht voor opleidingspecifieke onderwerpen. Thema's die in het eerste jaar aan bod komen zijn: webdesign, internettechnologie, business analyse en applicatieontwikkeling.

Het tweede jaar

In het tweede jaar van de opleiding Technische Informatica leer je werken met de microcontroller in een project voor de beveiliging van een huis. Je maakt kennis met de speciale registers van een CPU, het besturingssysteem Minix en het softwarepakket Xilinx. Daarnaast word je opgeleid in projectmanagement. In de tweede helft van dit jaar ontwikkel je vaardigheden als software-engineer van robotica-applicaties. De programmeertaal is Java en je ontwerpt met gebruik van UML.

Het derde jaar

In het derde jaar loop je een beroepsopleidende stage bij een organisatie. Met Technische Informatica kun je veel kanten op. Deze stageperiode heeft een gerichte opdracht en helpt je een beter beeld van je uiteindelijke beroep te krijgen. Naast de stage in het derde jaar kun je een begin maken met je afstudeerrichting of kun je een keuze maken uit een aantal specialisaties. De opleiding biedt de afstudeervariant Network Security aan.

Het vierde jaar

Je begint het vierde jaar van de opleiding Technische Informatica met je afstudeerrichting. Je werkt een halfjaar in je gekozen richting waarbij je aandacht besteedt aan verdieping van je kennis, trends en onderzoek. De opleiding biedt de afstudeervariant Realtime & Embedded Systems aan.
Je sluit je studie af met een afstudeerstage, waarin je zelfstandig aan een zelfgekozen opdracht werkt, die aansluit bij je gekozen afstudeerrichting.

Titulatuur

Na je afstuderen ontvang je de graad van Bachelor of Science en mag je de titel B Sc achter je naam of ingenieur (ing.) voor je naam voeren.

Na de opleiding

Verder studeren

Na afronding van je opleiding Technische Informatica kun je doorstromen naar een universitaire masteropleiding. Hogeschool Inholland heeft samenwerkingsverbanden met onder meer de Universiteit van Amsterdam.

Beroepsprofiel

Als technisch informaticus ondersteun je bedrijven bij de inrichting, het gebruik en het verbeteren van de technische (informatie)systemen. Binnen het bedrijf treed je op als ontwikkelaar (technisch software engineer), adviseur of als leidinggevende. Je biedt creatieve oplossingen en staat midden in de praktijk.

Beroepen

Met deze opleiding kun je onder meer werken in de onderstaande functies.

Architect technische infrastructuur ICT
Je ontwerpt de structuur van computernetwerken en de specificaties van onderdelen, zoals netwerkapparatuur en servers. Hiervoor bepaal je de architectuur, standaarden en normen voor de technische infrastructuur.

Embedded software engineer
Je ontwikkelt software die draait op microchips. Het gaat vooral om real time software voor machines, zoals liften en wissels.

Programmeur
Je zet ontwerpen voor computerprogramma's om in het uiteindelijke product. Je test het gemaakte programma op programmeerfouten, verbetert de fouten, voert het vervolgens in en draagt zorg voor het onderhoud en het beheer van het computerprogramma.


Tester ICT
Je test nieuwe versies van informatiesystemen en beoordeelt testresultaten. Hiervoor formuleer je testcriteria op basis van functionele ontwerpen, geef je advies en overleg je met ontwerpers en gebruikers.

Werkveld

Informatie- en communicatietechnologie is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Waar je ook binnenloopt, overal tref je geautomatiseerde apparatuur en computers aan. Niet alleen een smartphone heeft de nieuwste snufjes, ook de vaatwasser en magnetron worden steeds slimmer. In de industrie is computertechnologie vrijwel onmisbaar geworden in producten. Verder kun je voor dijkbewaking via een sensornetwerk de controle regelen. Hiermee kun je inzicht verkrijgen over een mogelijke dijkdoorbraak. De opleiding Technische Informatica werkt nauw samen met diverse bedrijven uit de regio. Een aantal bedrijven adviseert de opleiding over het onderwijsprogramma. Andere verzorgen onderwijs en gastcolleges.

Interviews

Bijspijkercursus Wiskunde/Natuurkunde

Starten opleiding in deeltijd of voltijd en kennis opfrissen?

Wil je met een (technische) opleiding in deeltijd of voltijd beginnen maar heb je al een tijd niet meer in de schoolbanken gezeten? Ben je wél toelaatbaar omdat je aan de vooropleidingseisen voldoet maar heb je behoefte om je basiskennis Wiskunde en Natuurkunde wat op te frissen? Deze cursus is een goede voorbereiding voor de te volgen hbo-opleiding, zowel in deeltijd als in voltijd!
Lees meer over de bijspijkercursus Wiskunde/Natuurkunde

Verkorte studieprogramma's

Verkort studieprogramma 3 jaar

Het studieprogramma van het verkorte traject van drie jaar is gebaseerd op het reguliere traject van vier jaar. Studenten die deelnemen aan het verkorte traject krijgen vrijstelling van het eerste en vijfde semester (eerste halfjaar en de beroepsopleidende stage) van het reguliere traject. De overige semesters die gevolgd worden, zijn gelijk aan de semesters van de vierjarige voltijdopleiding.


Toelatingseisen en aanvang

Om toegelaten te worden tot het verkorte driejarige traject heb je een mbo-diploma nodig op niveau 4 richting ICT. Het verkorte traject van drie jaar start in september.

Verkort studieprogramma 2½ jaar

Ook het studieprogramma van het verkorte traject van tweeënhalf jaar is gebaseerd op het reguliere traject van vier jaar. Studenten die deelnemen aan dit verkorte traject krijgen vrijstelling van het eerste jaar en het vijfde semester (de beroepsopleidende stage) van het reguliere traject. De overige semesters die gevolgd worden zijn gelijk aan de semesters van de vierjarige voltijdopleiding.


Toelatingseisen en aanvang

Deelname aan de verkorte opleiding is alleen mogelijk na het succesvol afronden van een doorstroomcursus van een half jaar. Aanmelden voor de doorstroomcursus doe je bij je eigen mbo-opleiding. Vraag na bij je eigen mbo-opleiding of zij deelnemen aan dit verkorte traject.

Alumnus Youri Nieuwenhuizen

Racen tegen de wind

Tegen de wind in racen. Dat klinkt onlogisch, maar voor oud-student Technische Informatica, Youri Nieuwenhuizen, is het de gewoonste zaak ter wereld. Hij participeerde op 20 augustus 2016 aan Racing Aeolus met een windaangedreven kar.

“Tijdens Racing Aeolus neem je met acht teams, bestaande uit ruim 80 studenten van hogescholen en universiteiten, het tegen elkaar op.  Het is één van de vier grootste duurzaamheidsraces ter wereld en wordt ‘gewoon’ op de zeedijk in Den Helder verreden”, vertelt de Schoorldamse Youri.

De windwagen van het HAVAS Racing Team, waar de twintigjarige Youri deel van uitmaakt, ziet er uit als een vierwielig karretje met daarop twee enorme propellers.  Er zit een heel technisch verhaal achter het succes van de windaandrijving. “Vorig jaar eindigden we derde, maar doordat we geen automatische rotorrem hadden, werden we teruggezet naar de achtste plaats. Dat was natuurlijk balen! Dit jaar hebben we enkele innovaties doorgevoerd en hoopten we hoger te eindigen”.

Helaas mocht dit niet voldoende baten. Het HAVAS Racing Team eindigde op de zevende plek, omdat ze niet voldoende gekwalificeerde races hebben gereden. “We geven niet op hoor! Volgend jaar doen we weer mee. Deze auto is gebouwd door Gerard Broers, helaas in 2014 overleden. En het zou toch fantastisch zijn als we de windwagen zo kunnen aanpassen dat we in 2017 kans maken op een eerste, tweede of derde plek! Maar het meedoen en het meedenken is al superleuk. Alles wat met mechanica te maken heeft, intrigeert me. Dus graag tot volgend jaar!”

Volgend jaar in augustus zal het HAVAS Racing Team het opnieuw opnemen tegen de andere windwagen-bouwers. Youri gaf al een tipje van de sluier, want hij opperde een geheel nieuwe aandrijving. Wat dat precies inhoudt is nog geheim, maar het zal vast zeer ingenieus zijn!

Meer info over Racing Aelus: http://www.windenergyevents.com/

Vraag Student Maurice Trippelvitz

Goeiedag! Ik heet Maurice Trippelvitz, ik ben 23 jaar en zit momenteel in het tweede jaar van de opleiding Technische Informatica. Hiervoor heb ik de havo afgerond en drie jaar op de Hogere Zeevaartschool gezeten. Daar ben ik uiteindelijk afgehaakt omdat ik ICT interessanter vind. Een studiekeuze maken kan best lastig zijn, daar weet ik alles van. Je dient eerlijk tegen jezelf te zijn. Kijk vooral naar wat je zelf leuk vindt en wat je interesseert. Ik was als kind bijvoorbeeld heel erg bezig met het bouwen van dingen met Lego en K’nex. Toen ik 6 jaar werd kregen we een computer thuis en dat vond ik nog leuker. Bij de opleiding Technische Informatica ga je die twee dingen eigenlijk combineren. Je kan dus real life applicaties maken! Dat is vet cool.

Bij de studie Technische Informatica wordt je opgeleid om een ingenieur te worden. In het buitenland wordt deze studie ook wel Computer Engineering genoemd. Er wordt dus niet alleen met software gewerkt, maar ook met hardware. Je zal elektronische onderdelen leren begrijpen en ook hoe je die kan aansturen door middel van software (programmeren van de hardware). Een aantal studiegenoten hebben bijvoorbeeld als vrij project een bestuurbare auto gemaakt, en een andere groep een drone! Er is zeer goede begeleiding van competente leraren die uit het vakgebied komen. Deze docenten weten letterlijk alles en zijn ontzettend goed in lesgeven, daarnaast zijn grapjes altijd welkom tijdens de lessen!

Dus als je van bouwen houdt en je creatieve geest wilt uiten dan zou ik je zeker aanraden om eens een Open Dag of Open Avond te bezoeken op bij Hogeschool Inholland Alkmaar!

Mocht je nog vragen hebben over de school, over Alkmaar zelf, over de studenten of het studieprogramma, dan nodig ik je uit om mij een mail te sturen. Daar zal ik zo spoedig mogelijk op antwoorden!