Inhoudsopgave
1 Technische Informatica voltijd
2 De opleiding
3 Het studieprogramma
4 Na de opleiding
5 Toelatingseisen
6 Praktische informatie
7 Interviews
7.1 Alumnus Youri Nieuwenhuizen
8 Studiekeuzecheck
9 Studie in Cijfers
10 Bijspijkercursus Wiskunde/Natuurkunde
11 Verkorte studieprogramma's
12 Alumnus Youri Nieuwenhuizen

Technische Informatica voltijd

Wat houdt de hbo-opleiding Technische Informatica voltijd in?

Bij de vierjarige bacheloropleiding Technische Informatica ligt de focus op het ontwerpen en ontwikkelen van technische ICT-systemen en systemen voor technische producten. Je leert de weg te vinden tussen hardware en software. Denk bijvoorbeeld aan ICT voor apparaataansturing. Na je opleiding kun je robotsystemen ontwikkelen en programmeren. Daarnaast weet je alles over het aansturen, koppelen, beheren en monitoren van apparaten. Ook kun je gaan werken op het gebied van embedded en realtime systemen.

Studenten vertellen over de opleiding Technische Informatica

Opleiding Technische Informatica voltijd: Iets voor jou?

Zoek je een opleiding waarin automatisering en apparaten zoals robots een belangrijke rol spelen? Wil je zelf programma's schrijven en systemen maken? Heb je oog voor detail en ben je geïnteresseerd in techniek? Dan is de opleiding Technische Informatica iets voor jou! Hogeschool Inholland leidt je op tot een beginnend specialist op het gebied van technische (informatie)systemen.

Afgestudeerde Leon Keijzer vertelt over de opleiding Technische Informatica

De opleiding

Opbouw van de opleiding

De opleiding bestaat uit verschillende fasen: een algemene fase, een specialisatiefase en een verdiepende fase. Het eerste studiejaar besteed je grotendeels aan het algemene programma. In dat deel verwerf je de beroepscompetenties die nodig zijn om het brede ICT-werkveld te kunnen overzien. De competenties zijn voor alle studenten van de ICT-opleidingen hetzelfde. In het tweede studiejaar, de specialisatiefase, leer je de specifieke beroepsvereisten die nodig zijn om als beginnend beroepsbeoefenaar succesvol te opereren in het werkveld. Het derde en vierde jaar, de verdiepingsfase, staan in het teken van de keuzerichtingen (afstudeerrichtingen). Je leert de specifieke kennis die nodig is om als startbekwame professional in het werkveld succesvol te zijn.

Afstudeerrichtingen

In het derde en vierde jaar worden bij de opleiding Technische Informatica twee afstudeerrichtingen aangeboden, namelijk Real Time & Embedded Systems in het vierde studiejaar en Network Security in het derde studiejaar. Deze twee afstudeerrichtingen horen bij de verdiepende fase van de opleiding.

Stage

Gedurende de opleiding word je op actieve wijze in contact gebracht met je toekomstige beroepenveld. Dit gebeurt veelal in projecten, praktijkopdrachten en door middel van stages. De beroepsopleidende stage duurt ongeveer vijf maanden. Er wordt een beroep gedaan op je zelfstandigheid en verantwoordelijkheid als student. Je gaat werkervaring opdoen op het terrein van Technische Informatica; zo bouw je meteen aan je cv. Bij het zoeken van een stageopdracht en een opdrachtgever kun je ondersteuning krijgen van het stagebureau en de docenten van de opleiding.

Studeren in het buitenland

De omgeving waarin je gaat werken, raakt meer en meer internationaal georiënteerd. Dit geldt niet alleen voor grote bedrijven, maar ook voor het midden- en kleinbedrijf in de regio. Studie of stage in het buitenland is naast leuk dus ook heel nuttig! Als derdejaarsstudent kun je bijvoorbeeld stagelopen bij een buitenlands bedrijf. Ook voor je afstudeeropdracht kun je naar het buitenland. Je kunt er zelfs voor kiezen om een halfjaar in het buitenland te studeren.

Locatiespecialisaties

Deze studie wordt alleen aangeboden op locatie Alkmaar.

Hogeschool Inholland Alkmaar is een open, ondernemende en sociale hogeschool aan de rand van de stad. De school heeft goede relaties met andere hogescholen en universiteiten in binnen- en buitenland. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met het bedrijfsleven in de regio om elkaar te ver-sterken, maar ook te inspireren. De opleiding sluit daardoorgoed aan op de beroepspraktijk. Bij Hogeschool Inholland Alkmaar krijg je niet alleen goed onderwijs, je zult je er ook thuis voelen vanwege de persoonlijke benadering tijdens je opleiding.

Vergelijkbare/aanverwante opleiding(en)

Hogeschool Inholland biedt naast Technische Informatica twee ICT-opleidingen aan met elk een eigen focus:
    - Business IT & Management (Alkmaar, Diemen), 
    - Informatica (Haarlem).

Overstapmogelijkheden

Hogeschool Inholland biedt drie ICT-opleidingen, elk met een eigen focus:
    - Business IT & Management (Alkmaar, Diemen), 
    - Technische Informatica (Alkmaar), 
    - Informatica (Haarlem).

Ben je eenmaal werkzaam in de praktijk, dan zul je merken dat het onderscheid tussen de drie opleidingsgebieden lang niet altijd zo scherp ligt. Dit komt omdat het bedrijfsleven mensen zoekt die zowel bedrijfskundig als technisch veel in hun mars hebben. Toch biedt Hogeschool Inholland drie verschillende opleidingen aan, zodat je zelf grofweg je beroepenveld kunt bepalen.  

Na het eerste studiejaar kun je overstappen naar een van de andere ICT-opleidingen. Bovendien kun je tijdens de opleiding in overleg met je studieloopbaanbegeleider ook differentiaties aanbrengen in je opleiding. Bijvoorbeeld door keuzeonderwijs uit het derde en vierde jaar van een van de andere opleidingen te kiezen in plaats van een afstudeerrichting van je eigen opleiding. Zo kun je, rekening houdend met je eigen belangstelling, professioneel maatwerk leveren.

Samenwerken

De opleiding Technische Informatica werkt nauw samen met diverse bedrijven uit de regio. Een aantal bedrijven adviseert de opleiding over het onderwijsprogramma. Anderen verzorgen onderwijs en gastcolleges.

Het studieprogramma

Wat zijn de studievormen?

Gedurende het opleidingstraject krijg je hoorcolleges, werkcolleges, practica en projecten. De collegestof bestaat uit een aantal modules: overzichtelijke en samenhangende delen van de totale leerstof die worden afgesloten met een tentamen, opdracht, verslag en/of presentatie. Je doet veel opdrachten in projectgroepen, waarin je nauw samenwerkt met andere studenten. Je krijgt individuele begeleiding van docenten en van je studieloopbaanbegeleider.

Hoe zit het met studiebegeleiding?

Tijdens je studie word je begeleid door een studieloopbaanbegeleider. Met hem of haar bespreek je je studievoortgang. De studieloopbaanbegeleider helpt je bij het maken van keuzes in je verdere studie en het kiezen van een richting.

Studiebelasting

Technische Informatica is een voltijdstudie, waaraan je ongeveer veertig uur per week zult besteden. Je volgt vier of vijf dagen per week onderwijs. Het studiejaar is verdeeld in twee semesters en elk semester bestaat uit twee perioden van elk ongeveer tien weken. Een periode kent minimaal zeven lesweken, een tentamenweek, een zelfstudieweek en een afrondingsweek. De schriftelijke toetsen worden afgenomen in de tentamenweek en in de laatste week van een periode vinden de afrondingen van de projecten plaats in de vorm van assessments, presentaties of examenzittingen.
Als je een tentamen of projectopdracht niet haalt kun je deze herkansen.

Tijdens het eerste jaar (de propedeuse) van de opleiding beoordeelt Hogeschool Inholland op grond van je behaalde studieresultaten of je aan de voorwaarden voldoet om verder te studeren. Natuurlijk bekijk jij ook of de opleiding voor jou haalbaar is en aan je verwachtingen voldoet. Om eventuele latere teleurstellingen te voorkomen en tijdig een andere keuze te kunnen maken, krijg je aan het eind van het eerste jaar een studieadvies.

Het belangrijkste criterium voor de beoordeling van je resultaten is het aantal behaalde studiepunten (European Credits of EC's). Wanneer je niet voldoende punten hebt gehaald krijg je een bindend studieadvies (BSA). Dat houdt in dat je niet bij dezelfde opleiding aan Hogeschool Inholland verder kunt studeren. 
Lees meer over Bindend studieadvies

Welke vakken krijg je?

Je volgt lessen in en werkt aan projecten over onderwerpen als:
    - robotica, 
    - realtime en embedded systemen, 
    - operating systems, 
    - databases (Access), 
    - datacommunicatie, 
    - digitale techniek,
    - programmeertalen (Java, C, C# en ASP.NET), 
    - UML, 
    - proces algebras (concurrency),
    - toegepaste wiskunde, 
    - sociale en communicatieve vaardigheden, 
    - Photoshop, 
    - netwerk- en systeembeheer (Cisco), 
    - internettechnologie, 
    - XHTML, 
    - webdesign, 
    - informatiekunde, 
    - ITIL, 
    - gegevens modelleren, 
    - veranderingsanalyse, 
    - computer architectuur, 
    - marketing, 
    - meet- en regeltechniek.

Het eerste jaar

Het eerste studiejaar heeft zowel een algemeen als een specifiek karakter. Je werkt aan een aantal verschillende projecten, waarin je kennis maakt met het brede ICT-werkveld met aandacht voor opleidingspecifieke onderwerpen. Thema's die in het eerste jaar aan bod komen zijn: webdesign, internettechnologie, business analyse en applicatieontwikkeling.

Het tweede jaar

In het tweede jaar van de opleiding Technische Informatica leer je werken met de microcontroller in een project voor de beveiliging van een huis. Je maakt kennis met de speciale registers van een CPU, het besturingssysteem Minix en het softwarepakket Xilinx. Daarnaast word je opgeleid in projectmanagement. In de tweede helft van dit jaar ontwikkel je vaardigheden als software-engineer van robotica-applicaties. De programmeertaal is Java en je ontwerpt met gebruik van UML.

Het derde jaar

In het derde jaar loop je een beroepsopleidende stage bij een organisatie. Met Technische Informatica kun je veel kanten op. Deze stageperiode heeft een gerichte opdracht en helpt je een beter beeld van je uiteindelijke beroep te krijgen. Naast de stage in het derde jaar kun je een begin maken met je afstudeerrichting of kun je een keuze maken uit een aantal specialisaties. De opleiding biedt de afstudeervariant Network Security aan.

Het vierde jaar

Je begint het vierde jaar van de opleiding Technische Informatica met je afstudeerrichting. Je werkt een halfjaar in je gekozen richting waarbij je aandacht besteedt aan verdieping van je kennis, trends en onderzoek. De opleiding biedt de afstudeervariant Realtime & Embedded Systems aan.
Je sluit je studie af met een afstudeerstage, waarin je zelfstandig aan een zelfgekozen opdracht werkt, die aansluit bij je gekozen afstudeerrichting.

Titulatuur

Na je afstuderen ontvang je de graad van Bachelor of Science en mag je de titel B Sc achter je naam of ingenieur (ing.) voor je naam voeren.

Na de opleiding

Verder studeren

Na afronding van je opleiding Technische Informatica kun je doorstromen naar een universitaire masteropleiding. Hogeschool Inholland heeft samenwerkingsverbanden met onder meer de Universiteit van Amsterdam.

Beroepsprofiel

Als technisch informaticus ondersteun je bedrijven bij de inrichting, het gebruik en het verbeteren van de technische (informatie)systemen. Binnen het bedrijf treed je op als ontwikkelaar (technisch software engineer), adviseur of als leidinggevende. Je biedt creatieve oplossingen en staat midden in de praktijk.

Beroepen

Met deze opleiding kun je onder meer werken in de onderstaande functies.

Architect technische infrastructuur ICT
Je ontwerpt de structuur van computernetwerken en de specificaties van onderdelen, zoals netwerkapparatuur en servers. Hiervoor bepaal je de architectuur, standaarden en normen voor de technische infrastructuur.

Embedded software engineer
Je ontwikkelt software die draait op microchips. Het gaat vooral om real time software voor machines, zoals liften en wissels.

Programmeur
Je zet ontwerpen voor computerprogramma's om in het uiteindelijke product. Je test het gemaakte programma op programmeerfouten, verbetert de fouten, voert het vervolgens in en draagt zorg voor het onderhoud en het beheer van het computerprogramma.


Tester ICT
Je test nieuwe versies van informatiesystemen en beoordeelt testresultaten. Hiervoor formuleer je testcriteria op basis van functionele ontwerpen, geef je advies en overleg je met ontwerpers en gebruikers.

Werkveld

Informatie- en communicatietechnologie is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Waar je ook binnenloopt, overal tref je geautomatiseerde apparatuur en computers aan. Niet alleen een smartphone heeft de nieuwste snufjes, ook de vaatwasser en magnetron worden steeds slimmer. In de industrie is computertechnologie vrijwel onmisbaar geworden in producten. Verder kun je voor dijkbewaking via een sensornetwerk de controle regelen. Hiermee kun je inzicht verkrijgen over een mogelijke dijkdoorbraak. De opleiding Technische Informatica werkt nauw samen met diverse bedrijven uit de regio. Een aantal bedrijven adviseert de opleiding over het onderwijsprogramma. Andere verzorgen onderwijs en gastcolleges.

Toelatingseisen

Toelatingseisen vooropleiding

Je bent toelaatbaar tot een bacheloropleiding in het hoger beroepsonderwijs als je een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma niveau 4 hebt behaald. Naast een diploma kunnen er ook bepaalde eisen gesteld worden aan je profiel- en/of vakkenpakket. Er wordt onderscheid gemaakt tussen oude en nieuwe profielen. Dit geldt ook als je in het bezit bent van een havo- of vwo-diploma zonder profielvermelding (diploma oude stijl). In dat geval ben je alleen toelaatbaar als je ook voldoet aan de eventuele nadere profiel- en/of vakkenpakketeisen.

Profiel

Economie & Maatschappij

Cultuur & Maatschappij

Natuur & Gezondheid

Natuur & Techniek

Havo

wisB wisB toelaatbaar toelaatbaar

Vwo

toelaatbaar toelaatbaar toelaatbaar toelaatbaar

Mbo niveau 4-diploma

Toelaatbaar

Hbo- of wo-propedeuse en hbo- of wo-bachelor

Toelaatbaar, mits er geen sprake is van een deficiëntie ten opzichte van de toelaatbaarheid met havo- en vwo-diploma’s die voldoen aan de geldende profieleisen en eventueel het vereiste vakkenpakket.

Oud havo- of vwo-diploma

Dit betreft de havo- en vwo-diploma's zonder profielaanduiding en die met de oude profielaanduiding (havo voor 2009 en vwo voor 2010). Toelaatbaar, mits er geen sprake is van een deficiëntie ten opzichte van de voor huidige havo- en vwo-diploma's geldende profieleisen en eventueel het vereiste vakkenpakket.

Oud mbo-diploma (zonder niveau-aanduiding)

Oude mbo-diploma's (zonder niveau-aanduiding) worden apart beoordeeld. Je bent toelaatbaar indien je oude mbo-diploma vergelijkbaar is met een mbo-diploma niveau 4. Na aanmelding voor de opleiding wordt je oude mbo-diploma door medewerkers van Hogeschool Inholland beoordeeld. Is de uitslag negatief en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan de 21+ toets.

Overige Nederlandse diploma's

Heb je een Nederlands diploma dat hierboven niet is genoemd, dan moet worden beoordeeld of dit gelijkwaardig is aan een Nederlands havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 4. Na aanmelding voor de opleiding wordt je diploma door medewerkers van Hogeschool Inholland beoordeeld. Is de uitslag negatief en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan de 21+ toets.

Deficiëntietoets

Voldoe je niet aan de profiel- en/of vakkeneisen voor de opleiding van je keuze, dan is het in een aantal gevallen mogelijk een deficiëntietoets (havo of vwo) af te leggen waarmee je kunt aantonen over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken om de opleiding van je keuze te kunnen volgen. In dat geval ontvang je een bewijs van toelaatbaarheid. Over de mogelijkheden voor het afleggen van een deficiëntietoets en of dit voor jou van toepassing is, kan de Centrale Studentenadministratie je informeren.
Lees meer over de deficiëntietoets

21+ toets

Voldoe je niet aan de gestelde toelatingseisen, maar ben je bij aanvang van de opleiding 21 jaar of ouder? Dan kun je deelnemen aan de 21+ toets. Met deze toets wordt vastgesteld of je, ondanks het ontbreken van de vereiste vooropleiding, over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om de hbo-opleiding van je keuze te volgen. Voor sommige studenten wordt in de wet een uitzondering gemaakt op de leeftijdsgrens van minimaal 21 jaar.
Lees meer over de 21+ toets

Buitenlands diploma

Je bent ook welkom met een buitenlandse vooropleiding waarvan het diploma is gelijkgesteld aan het Nederlandse diploma van havo, vwo of mbo-4. Om te weten welk niveau je vooropleiding heeft, moet je diploma gewaardeerd worden. Na inschrijving voor de opleiding wordt je diploma door medewerkers van Hogeschool Inholland gewaardeerd. Dit betekent dat wordt nagegaan of jouw buitenlandse vooropleiding voldoende is om in Nederland een hbo-opleiding te kunnen volgen. Is de uitslag negatief, dan kun je meestal aan de 21+ toets deelnemen.
 Lees meer over buitenlandse diploma's

Taaleis Nederlands

Studenten met een vooropleiding die behaald is buiten Nederland en die een Nederlandstalige opleiding willen gaan volgen, moeten ook een bewijs overleggen waaruit blijkt dat zij de Nederlandse taal beheersen op niveau B2 volgens het Europese Referentiekader. Dit kan onder andere met een diploma NT2 - Programma II (onderdelen lezen, schrijven, spreken en luisteren). NT2-examens kunnen worden afgelegd bij DUO. Hou rekening met de examenplanning en de doorlooptijd.

Praktische informatie

Wanneer start deze opleiding?

Augustus. (Week 35 maandag 27 augustus - vrijdag 31 augustus 2018)

Duur

De bacheloropleiding Technische Informatica duurt vier jaar.

Niveau

Hbo-bachelor

Titulatuur

Na je afstuderen ontvang je de graad van Bachelor of Science en mag je de titel B Sc achter je naam of ingenieur (ing.) voor je naam voeren.

Bekijk de titulatuur per opleiding (pdf)

Collegegeld

Het collegegeld voor voltijd bacheloropleidingen en Associate-degreeprogramma's voor studiejaar 2018-2019 is € 2.060*.
Houd in het eerste jaar van je opleiding rekening met de kosten voor boeken, readers en syllabi.
*Het bedrag kan afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden verschillen. Bekijk voor de zekerheid de collegegeldwijzer.

Overige kosten

De kosten voor studieboeken en onderwijsmateriaal in het eerste jaar liggen ongeveer tussen de € 400 en € 600. Veel boeken gebruik je ook in de volgende studiejaren. In die jaren zijn de kosten dus lager.

Adres en routebeschrijving

Bekijk het adres en download de routebeschrijving van Hogeschool Inholland.


Interviews

Studiekeuzecheck

Nadat je je voor de opleiding hebt aangemeld in Studielink, ontvang je vanuit de Centrale Studentenadministratie per e-mail meer informatie over jouw Studiekeuzecheck en jouw persoonlijke Studiekeuzecheckpagina in Selfservice. De Studiekeuzecheck helpt je te bepalen of de opleiding die je hebt gekozen echt bij je past. Niet alleen omdat je dan met meer plezier je opleiding volgt, maar ook omdat de kans groter is dat je deze opleiding met succes afrondt. De studiekeuzecheck bij Inholland bestaat uit de volgende verplichte onderdelen:
1. Je vult vooraf een online vragenlijst in. De uitslag ontvang je direct per mail.
2. Indien van toepassing maak je vooraf een huiswerkopdracht en neemt deze mee.
3. Je neemt deel aan de bijeenkomst bij Inholland waar je jouw persoonlijke advies mondeling te horen krijgt. Binnen een aantal dagen ontvang je een bevestiging van het advies ook per e-mail.

Hoe ziet het programma van de Studiekeuzecheck bij Technische Informatica  er uit?

De Studiekeuzecheck van de opleiding Technische Informatica  bestaat uit één dagdeel. De middag op school geeft je een beeld van wat je kunt verwachten van de opleiding en de beroepen waarvoor je wordt opgeleid. Je krijgt informatie over de opleiding en het werkveld, woont een presentatie bij en maakt kennis met onze studenten en docenten. Ook krijg je afhankelijk van je testresultaten een individueel adviesgesprek met een docent.

Data Studiekeuzecheck

Vanaf eind oktober vind je hier per opleiding en locatie de data voor de Studiekeuzecheck.

Vragen?

Heb je vragen over de Studiekeuzecheck. Stuur dan een e-mail naar onderstaande contactpersoon.

Alkmaar cora.paul@inholland.nl  

Studie in Cijfers

Studie in Cijfers vergelijkt deze opleiding op een aantal punten met dezelfde opleiding bij andere hogescholen. Hierdoor kun je opleidingen op een objectieve manier tegen elkaar afzetten en een stap verder komen in je studiekeuze. Het is daarnaast belangrijk om in gesprek te gaan met onze studenten en docenten. Dat kan tijdens een van onze Open Dagen en Open Avonden of door je aan te melden voor een dagje Proefstuderen bij een opleiding.


Naast het cijfer van de opleiding wordt het landelijk gemiddelde weergegeven. Als informatie niet bekend is zie je een ‘- teken’. Studie in Cijfers toont geen arbeidsmarktgegevens op hogeschoolniveau. Wil je meer weten over de bronnen? Bekijk dan de toelichting.

Bijspijkercursus Wiskunde/Natuurkunde

Starten opleiding in deeltijd of voltijd en kennis opfrissen?

Wil je met een (technische) opleiding in deeltijd of voltijd beginnen maar heb je al een tijd niet meer in de schoolbanken gezeten? Ben je wél toelaatbaar omdat je aan de vooropleidingseisen voldoet maar heb je behoefte om je basiskennis Wiskunde en Natuurkunde wat op te frissen? Deze cursus is een goede voorbereiding voor de te volgen hbo-opleiding, zowel in deeltijd als in voltijd!
Lees meer over de bijspijkercursus Wiskunde/Natuurkunde

Verkorte studieprogramma's

Verkort studieprogramma 3 jaar

Het studieprogramma van het verkorte traject van drie jaar is gebaseerd op het reguliere traject van vier jaar. Studenten die deelnemen aan het verkorte traject krijgen vrijstelling van het eerste en vijfde semester (eerste halfjaar en de beroepsopleidende stage) van het reguliere traject. De overige semesters die gevolgd worden, zijn gelijk aan de semesters van de vierjarige voltijdopleiding.


Toelatingseisen en aanvang

Om toegelaten te worden tot het verkorte driejarige traject heb je een mbo-diploma nodig op niveau 4 richting ICT. Het verkorte traject van drie jaar start in september.

Verkort studieprogramma 2½ jaar

Ook het studieprogramma van het verkorte traject van tweeënhalf jaar is gebaseerd op het reguliere traject van vier jaar. Studenten die deelnemen aan dit verkorte traject krijgen vrijstelling van het eerste jaar en het vijfde semester (de beroepsopleidende stage) van het reguliere traject. De overige semesters die gevolgd worden zijn gelijk aan de semesters van de vierjarige voltijdopleiding.


Toelatingseisen en aanvang

Deelname aan de verkorte opleiding is alleen mogelijk na het succesvol afronden van een doorstroomcursus van een half jaar. Aanmelden voor de doorstroomcursus doe je bij je eigen mbo-opleiding. Vraag na bij je eigen mbo-opleiding of zij deelnemen aan dit verkorte traject.

Alumnus Youri Nieuwenhuizen

Racen tegen de wind

Tegen de wind in racen. Dat klinkt onlogisch, maar voor oud-student Technische Informatica, Youri Nieuwenhuizen, is het de gewoonste zaak ter wereld. Hij participeerde op 20 augustus 2016 aan Racing Aeolus met een windaangedreven kar.

“Tijdens Racing Aeolus neem je met acht teams, bestaande uit ruim 80 studenten van hogescholen en universiteiten, het tegen elkaar op.  Het is één van de vier grootste duurzaamheidsraces ter wereld en wordt ‘gewoon’ op de zeedijk in Den Helder verreden”, vertelt de Schoorldamse Youri.

De windwagen van het HAVAS Racing Team, waar de twintigjarige Youri deel van uitmaakt, ziet er uit als een vierwielig karretje met daarop twee enorme propellers.  Er zit een heel technisch verhaal achter het succes van de windaandrijving. “Vorig jaar eindigden we derde, maar doordat we geen automatische rotorrem hadden, werden we teruggezet naar de achtste plaats. Dat was natuurlijk balen! Dit jaar hebben we enkele innovaties doorgevoerd en hoopten we hoger te eindigen”.

Helaas mocht dit niet voldoende baten. Het HAVAS Racing Team eindigde op de zevende plek, omdat ze niet voldoende gekwalificeerde races hebben gereden. “We geven niet op hoor! Volgend jaar doen we weer mee. Deze auto is gebouwd door Gerard Broers, helaas in 2014 overleden. En het zou toch fantastisch zijn als we de windwagen zo kunnen aanpassen dat we in 2017 kans maken op een eerste, tweede of derde plek! Maar het meedoen en het meedenken is al superleuk. Alles wat met mechanica te maken heeft, intrigeert me. Dus graag tot volgend jaar!”

Volgend jaar in augustus zal het HAVAS Racing Team het opnieuw opnemen tegen de andere windwagen-bouwers. Youri gaf al een tipje van de sluier, want hij opperde een geheel nieuwe aandrijving. Wat dat precies inhoudt is nog geheim, maar het zal vast zeer ingenieus zijn!

Meer info over Racing Aelus: http://www.windenergyevents.com/