De verschillen tussen mbo en hbo

De structuur, kenmerken en lesmethodes van het hoger onderwijs zijn anders dan je gewend bent van het middelbaar onderwijs. In onderstaand overzicht vind je belangrijkste verschillen op een rij.

Mbo

Hoe pak je iets aan?

Mbo Hbo
Nadruk ligt op de praktijk: hoe pak je iets aan? Nadruk ligt op de theorie: waarom is iets zoals het is?
Studiestof in kleine stukken, veel herhaling.
Veel studiestof in één keer in een hoog tempo.
Korte toetsen, je moet aantonen dat je het weet. Lange toetsen, je moet aantonen dat je het begrijpt.
Projecten met nadruk op doen. Complexe projecten met nadruk op denken.
Stages met veel begeleiding. Stages met meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.
Veel begeleiding, hulp bij het plannen van studietaken. Begeleiding, maar eigen initiatief is belangrijk voor je studieloopbaan.

 

Hbo

Waarom is iets zoals het is?

4 tips voor een goede start op het hbo

  1. Voorbereiding. Lees thuis alle lesstof goed door. Niet alle lesstof wordt klassikaal behandeld, maar er kunnen wel vragen over worden gesteld tijdens een tentamen. 
  2. Planning. Op het hbo word je niet herinnerd aan deadlines voor het inleveren van opdrachten of naderende tentamens. Zorg er daarom voor dat je zelf al je studietaken inplant.
  3. Samenwerking. Op het hbo werk je veel samen en dat gebeurt vaak in wisselende projectteams. Hou goed bij wat je rol en taak is per team.
  4. Eigen verantwoordelijkheid. Zorg ervoor dat je je huiswerk op tijd af hebt. Docenten controleren je huiswerk niet, maar je mag natuurlijk wel vragen stellen wanneer je iets niet snapt. De beheersing van de lesstof is dus je eigen verantwoordelijkheid.

Heb je vragen?

We helpen je graag verder!