Hoe maak ik de stap van mbo naar hbo?

Van mbo naar hbo

Leren = je hart durven volgen. Heb je een mbo-diploma op zak en denk je erover na een hbo-studie te gaan volgen? We leggen je uit wat je kunt verwachten.

Binnen twee jaar een hbo-graad op zak. 

Associate degree

Vind je vier jaar studeren te lang duren? Met een associate degree studeer je twee jaar en haal je een diploma waarmee je meteen als professional aan de slag kunt.

Bekijk onze associate degrees

5 tips voor een goede start op het hbo

  1. Volg tijdens het mbo het keuzedeel 'Voorbereiding hbo' van een ander doorstroomgericht keuzedeel.
  2. Oriënteer je goed op de verschillende opleidingsmogelijkheden. Wat voorbij het beste bij jou?
  3. Bezoek open dagen van verschillende hogescholen om te kijken welke hogeschool het beste bij je verleden.
  4. Ga proefstuderen als je een opleiding op het oog hebt.
  5. Kom naar de introductiedagen. De introductietijd is een goed begin om nieuwe vrienden te maken, kennis te maken met je medestudenten, de opleiding en de locatie. 

Veel gestelde vragen

Wat is een propedeuse?

Wat is een propedeuse?

Bacheloropleidingen kennen een propedeutische fase (eerste jaar) en een hoofdfase (tweede tot en met vierde jaar). Samen zijn de fases goed voor 240 studiepunten (ECTS).

In de propedeutische fase kom je meer te weten over de inhoud van de opleiding en welke eindkwalificaties voor de opleiding nodig zijn. De propedeuse omvat altijd 60 ECTS. Bij het behalen van de propedeuse ontvang je een getuigschrift. Op basis van dit getuigschrift kun je in veel gevallen doorstromen naar opleidingen aan de universiteit. Dit verschilt per universiteit en binnen de universiteit per opleiding. Er kunnen dan extra eisen gesteld worden.

Wat is een Bindend Studieadvies (BSA)

Wat is een Bindend Studieadvies (BSA)

Elke opleiding kent een BSA (bindend studieadvies). Dat is het aantal ECTS dat minimaal moet behalen in het eerste jaar om door te mogen gaan naar het tweede jaar. Het aantal te behalen ECTS kan verschillen per opleiding. De hoofdfase is het gedeelte na de propedeutische fase. Om voor de hoofdfase te kunnen slagen is het behalen van je propedeuse een vereiste.

De tweejarige Associate degree’s kennen geen propedeuse.

Hoe kan ik me aanmelden?

Hoe kan ik me aanmelden?

Heb je een keuze gemaakt? Schrijf je dan op tijd in via studielink

Begin je in september? Meld je dan voor 1 mei aan. Wanneer je je inschrijft voor een numerus fixus opleiding moet je je uiterlijk 15 januari aanmelden.

Let op: meld je je uiterlijk op 1 mei aan dan is het advies van de studiekeuzecheck niet bindend voor je toelating. Na 1 mei is in de meeste gevallen de uitkomst van je studiekeuzecheck wel bindend. Na 1 augustus is het niet meer mogelijk je aan te melden.

Leer meer over inschrijven bij Inholland.

 

 

Wat is een (hbo)tentamen?

Wat is een (hbo)tentamen?

Een tentamen of toets op het hbo kan schriftelijk, mondeling of op andere wijze afgenomen worden. 

De tentamenstof van het hbo is uitgebreider dan van het mbo. Dit betekent niet alleen grotere hoeveelheden materie, maar ook dat er tijdens tentamens vragen kunnen worden gesteld die niet in de lessen zijn behandeld maar wel in de voorgeschreven literatuur voorkomen.

Wat zijn studiepunten?

Wat zijn studiepunten?

Met tentamens en projecten behaal je studiepunten (ECTS), één studiepunt komt ongeveer overeen met 28 uur studeren. Het verschilt per vak/project hoeveel ECTS eraan verbonden zijn. Om je propedeuse te halen heb je 60 studiepunten nodig. Om naar het tweede jaar te mogen heb je nog niet je propedeuse nodig, maar moet je wel minimaal hebben voldaan aan de BSA-norm (Bindend Studieadvies). Bij Inholland ligt die norm rond de 50 studiepunten maar dat verschilt per opleiding. Heb je dit aantal niet behaald dan moet je de opleiding verlaten.

Een vierjarige hbo-bachelor bevat in totaal 240 studiepunten, verdeeld over 60 punten per jaar. 

Zijn lessen verplicht?

Zijn lessen verplicht?

Op veel mbo-instellingen zijn alle lessen verplicht. Op het hbo geldt dit niet voor alle onderdelen van de studie. De aanwezigheidsplicht verschilt per opleiding en per vak. 

Wat kost studeren?

Wat kost studeren?

Op het mbo betaal je lesgeld. Op het hbo en de universiteit betaal je collegegeld.
Deze bedragen verschillen van elkaar. Naast collegegeld betaal je ook voor je boeken en studiebenodigdheden zoals een laptop.

Als je van mbo naar hbo overstapt kun je opnieuw studiefinanciering voor de duur van je studie krijgen. Lees hierover meer op de site van DUO / Rijksoverheid.

Heb je vragen?

We helpen je graag verder!