Proefstuderen Sociaal Pedagogische Hulpverlening

laden

Datum: 22 maart 2018

Jij vindt het belangrijk dat individuen en groepen in de samenleving tot hun recht komen. Als sociaalpedagogisch hulpverlener bied jij professionele hulp en ondersteuning aan kwetsbare mensen in hun eigen woon- en leefsituatie. Je bent bereid je te verdiepen in de zwaarte en complexiteit van de diverse problematieken en je standpunt in te nemen wanneer er sprake is van morele dilemma's. Dit alles binnen juridische kaders. Interesse gewekt? Meld je dan aan voor het Proefstuderen en ervaar of de opleiding bij je past.

Vanaf september 2018 worden de opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Sociaal Pedagogische Hulpverlening samengevoegd, dan vervalt het onderscheid MWD / SPH  en heet de opleiding Social Work.

Tijd Activiteit Ruimte
09:30 - 10:00 uur Inloop & registratie: we ontvangen je graag met een gezonde snack Plaza
10:00 - 10:30 uur Welkomstwoord: op weg naar studiesucces en misschien wel de mooiste tijd van je leven Auditorium
10:30 - 11:45 uur Proefcollege: Psychologie
Om het gedrag van cliënten beter te kunnen begrijpen moet je kennis hebben van wat er in de mens omgaat aan emoties, gevoelens en gedachten. De lessen psychologie bieden je handvatten om dat te kunnen.
 
11:45 - 13:00 uur Proefcollege: Pedagogiek
Een sociaal werker treedt op als opvoedondersteuner en/of adviseur. De lessen pedagogiek leveren je opvoedkundige inzichten op om je als sociaal werker in staat te stellen opvoedondersteuning en advies richting kinderen en ouders te bieden.
 
13:00 - 13:30 uur Lunchpauze met onze huidige studenten. Je kan hen nu al je vragen stellen over de opleiding en het studentenleven.  
13:30 - 14:45 uur Proefcollege: Gesprekstechnieken
Naast de opvoedkundige inzichten en psychologische handvatten leer je op de opleiding Social Work hoe je een goed gesprek met cliënten kunt voeren.
 
14:45 - 15:00 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen en uitreiking van deelnamecertificaten  

Hopelijk bevestigt deze proefstudeerdag dat je de juiste keuze hebt gemaakt en deze opleiding helemaal bij je past. Maar misschien twijfel je, of heb je nog bepaalde vragen. Voor extra hulp bij je studiekeuze maak je een afspraak bij ons Studiekeuze Adviescentrum. Zij helpen je graag verder.

Meld je aan voor deze proefstudeerdag