Bachelors & masters

laden

Als je begint met een opleiding in het hoger beroepsonderwijs, krijg je onder meer te maken met de bachelor-masterstructuur. Deze structuur is in Nederland ingevoerd in het studiejaar 2002-2003 om het studeren en werken in andere landen van de Europese Unie te vergemakkelijken.

Veranderingen in het hoger beroepsonderwijs

De meeste vierjarige hbo-opleidingen zijn vierjarige opleidingen tot bachelor geworden. Dat is ook zo bij de hbo-opleidingen van Hogeschool Inholland. Als je je hbo-studie hebt afgerond, mag je jezelf bachelor noemen. In de regel ga je daarna aan het werk: een hbo-opleiding is er immers vooral op gericht een beroepskwalificatie te halen.

Doorstromen naar een masteropleiding

Als je je hbo-bacheloropleiding hebt afgerond, ga je meestal aan het werk. Je kunt ook kiezen voor een vervolgopleiding tot master. Die kun je volgen aan de meeste hogescholen.
Lees meer over de masteropleidingen

Je kunt met een hbo-bachelordiploma in veel gevallen ook doorstromen naar een masteropleiding aan een universiteit. Je moet dan meestal wel eerst extra onderwijs volgen om toegelaten te worden.

Titulatuur

Als je bent afgestudeerd aan een hbo-opleiding, mag je jezelf bachelor noemen. Daarnaast blijven de Nederlandse titels bc. (baccalaureus) en ing. (ingenieur) bestaan. Als afgestudeerde kies je zelf of je de internationale bachelortitel of de Nederlandse titel wilt voeren. Voor de internationale geldigheid van je diploma maakt dat niets uit.

Bekijk de bachelortitels per opleiding (pdf)

Waarom een bachelor-masterstructuur?

De Europese onderwijsministers hebben in 1999 afgesproken om de opleidingen in het hoger onderwijs in Europa beter vergelijkbaar te maken. Er bestonden tot een paar jaar geleden namelijk grote verschillen tussen het hoger onderwijs in de verschillende landen. De meeste Europese landen krijgen daarom nu een meer gelijkvormig onderwijssysteem dat bestaat uit twee fasen: een bachelorfase en een masterfase. Als je in Nederland bijvoorbeeld een bachelordiploma Economie behaalt, heb je ongeveer dezelfde kwalificaties als iemand die dat diploma behaalt in Engeland of Frankrijk. 

Wat zijn de voordelen?

Als je studeert, heb je in de nieuwe situatie meer keuzemogelijkheden: het bachelordiploma geeft toegang tot een breed aanbod aan masterstudies.
Omdat de diploma's internationaal beter vergelijkbaar zijn, is het ook gemakkelijker om een deel van je opleiding in het buitenland te volgen.
Ook na je studie geldt dat voordeel; je kunt gemakkelijker in het buitenland aan het werk met je Nederlandse diploma.

Meer weten?

Wil je meer weten over de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs? Neem dan contact op met het Studie-informatiepunt, tel: 0900 - Inholland (0900 - 46 46 55 263).

Ministerie van OC&W

Daarnaast kun je natuurlijk ook eens kijken op de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen. Je kunt het ministerie ook bellen voor meer informatie: 079 - 323 32 70.