Inschrijfvoorwaarden

laden

Na je aanmelding via Studielink word je pas definitief ingeschreven als je vóór de start van het studiejaar (1 september of 1 februari) aan alle, voor jou geldende, inschrijfvoorwaarden hebt voldaan. Welke voorwaarden op jou van toepassing zijn, is afhankelijk van bijvoorbeeld de opleiding die je wilt volgen, je nationaliteit of het land waar jij je diploma hebt behaald. Een overzicht met de actuele status van de voor jou geldende inschrijfvoorwaarden vind je in de Selfservice-omgeving. Nadat je je hebt aangemeld ontvang je een e-mail van ons met de link hier naartoe. Om in te loggen op je Inholland account heb je inloggegevens nodig. Deze ontvang je ook per e-mail. Hieronder vind je een overzicht van de algemene inschrijfvoorwaarden.

1. Voor alle studenten geldt dat ze uiterlijk 31 augustus (of 31 januari) aan de volgende inschrijfvoorwaarden moeten voldoen:

 • Digitale machtiging, invullen én bevestigen via Studielink.
 • Identiteit moet geverifieerd zijn. In Selfservice staat of je aan deze voorwaarde hebt voldaan. Als dit niet het geval is, kan je hier direct een kopie van je paspoort of identiteitskaart uploaden. 
 • Afgeronde vooropleiding die toegang geeft tot de gekozen opleiding. Ga naar Selfservice om te zien of je diploma vooropleiding is geverifieerd. Als dit niet het geval is, kan je hier direct een goed leesbare kleurenkopie van je diploma vooropleiding en cijferlijst uploaden. Als je een lotings- of selectie opleiding gaat volgen. Als je na 1 september (of 1 februari) nog een of meerdere activiteiten moet doen om je (mbo-)diploma te behalen dan kun je niet per 1 september (of 1 februari) toegelaten worden. Heb je op dit moment nog geen diploma of heb je een buitenlands diploma lees dan hier meer over de toelatingseisen.
  Je mag op 1 augustus (of 1 januari als je in februari wil starten) geen betalingsachterstand hebben voor opleidingen uit voorgaande studiejaren bij Hogeschool Inholland.

2. Voor de meeste voltijd bacheloropleidingen en Ad-programma's geldt:

 • Deelname aan de Studiekeuzecheck. Val je binnen de groep die deel moet nemen aan de Studiekeuzecheck? Dan vind je in Selfservice een stappenplan waarin alle benodigde informatie staat. Hou rekening met de deadlines die worden genoemd.

3. De volgende eis valt buiten de harde toelatingseisen, maar geldt wel voor alle studenten:

 • Recente pasfoto uploaden (voor je collegekaart) via www.mijninhollandpasfoto.nl. Om in te loggen op je Inholland account heb je inloggegevens nodig. Deze ontvang je per e-mail.

4. Als je niet afkomstig bent uit een EU/EER-land of Zwitserland geldt als aanvullende eis:

 • Een kopie van een verblijfsdocument (naast de kopie van je paspoort) op grond waarvan je in Nederland mag verblijven. Het document moet geldig zijn op de dag van inschrijving en je moet 18 jaar of ouder zijn. 

5. Als je een geldige buitenlandse vooropleiding hebt en je hebt je aangemeld voor een Nederlandstalige opleiding, geldt als aanvullende eis:

 • Een NT2 -programma II diploma.

6. Als je een geldig diploma hebt,  je je hebt aangemeld voor een Engelstalige opleiding en je niet een van de hier genoemde diploma's vooropleiding hebt:

 • Een IELTS-test waarbij de totale score gemiddeld minimaal een 6.0 moet zijn. Een TOEFL iBt (internet based test) met minimaal een totale score van 80 of een TOEFL paper based test met minimaal een score van 550 is ook toegestaan. Klik hier voor meer informatie.

7. Bij aanmelding voor de opleidingen MuziekSportkunde (voorheen Sport en Bewegen) of Verloskunde geldt als aanvullende eis:

 • Een toelaatbaarheidsverklaring van de opleiding door middel van een toelatingsonderzoek.

8. Bij aanmelding voor de opleiding Mondzorgkunde geldt een decentrale selectie. 

Lees meer over de numerus fixus bij Mondzorgkunde

9. Bij aanmelding voor de opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo) geldt als aanvullende eis:

Een kopie van de uitslag van de toelatingstoetsen. Als je een havoleerling of mbo-student bent en een aanmelding hebt gedaan voor de pabo, dan moet je landelijke toelatingstoetsen maken voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Heb je eindexamen gedaan in deze vakken dan hoeft dit niet. Kijk voor meer informatie op Goed voorbereid naar de Pabo.

Let op! Bovenstaande voorwaarden zijn beknopt weergegeven. Wil je de formele inschrijfvoorwaarden bekijken? Zie daarvoor hoofdstuk 1 van de in- en uitschrijfregels.

Documenten die ingeleverd moeten worden kun je uploaden via Selfservice. 

Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op via: csa@inholland.nl of 0900 – 464 655 263.