Major/minor

laden

Major/minor model

Het onderwijs van Hogeschool Inholland is ingericht volgens de zogeheten major/minor indeling. Binnen dit onderwijsmodel heb je veel keuzemogelijkheden. Je stelt eigenlijk je eigen opleiding samen, op basis van jouw interesses en ambities.

De major

De helft van je opleiding bestaat uit het majorprogramma. Met dit onderwijsprogramma ontwikkel je je zo breed mogelijk. Je volgt een breed programma, gericht op vaardigheden en kwaliteiten die je in de toekomst nodig hebt. De major begint in het eerste studiejaar en loopt door tot en met het vierde studiejaar.

De specialisatieminor

Vanaf het begin van de opleiding volg je ook het programma van de specialisatieminor. De specialisatieminor is gericht op de beroepen die je later uit wilt gaan oefenen. Je richt je op thema’s en vaardigheden die speciaal voor jou van belang zijn. Dit programma beslaat een kwart van je opleiding en loopt door tot en met het vierde studiejaar.

De differentiatieminor

In het derde jaar begin je met de differentiatieminor. Dat programma is helemaal afgestemd op jouw wensen en op het vakgebied waarbinnen je later wilt gaan werken. Als differentiatieminor kun je een programma kiezen dat aansluit bij je specialisatieminor.

Voordelen

Het grote voordeel van het major/minor model is dat je in relatief korte tijd kunt kennismaken met een ander werkgebied dan dat van je majoropleiding. De minor geeft je de kans om je tot een extra brede bachelor te ontwikkelen. Dat geeft straks extra mogelijkheden op de arbeidsmarkt en zorgt voor afwisseling tijdens de studietijd. Kijk bij de opleiding van je keuze wat de mogelijkheden zijn.

Meer informatie?

Wil je meer weten? Kijk dan op deze site bij de opleiding van je keuze of bel het Studie-informatiepunt:
0900 - Inholland (0900 - 464 65 52 63).