Stages en afstudeeropdrachten

laden

Hogeschool Inholland bereidt je met praktijkgericht onderwijs zo goed mogelijk voor op je toekomstige werkveld. Daarom doe je tijdens je studie al veel ervaring op in het bedrijfsleven door middel van praktijkopdrachten en (afstudeer-)stages. Tijdens je stageperiode leer je alvast hoe het er op de werkvloer aan toe gaat. Het is de kans om te laten zien wat je in huis hebt!

Om je veel praktijkervaring op te laten doen onderhouden we nauwe contacten met het bedrijfsleven. Er zijn dus erg veel mogelijkheden voor je om stage te lopen of afstudeeropdrachten te doen. Vooral kleinere bedrijven hebben vaak behoefte aan studenten om in te zetten voor tal van interessante projecten.

Wat houdt een stage of afstudeeropdracht in?

Als je stage gaat lopen, voer je meestal zelfstandig een onderzoek uit in opdracht van de instelling of het bedrijf waar je tijdelijk aan de slag gaat. Als stagiair maak je een probleemstelling, een onderzoeksopzet en een tijdsplanning. Als je het onderzoek hebt uitgevoerd, verwerk je de onderzoeksresultaten, trek je conclusies en doe je eventueel aanbevelingen.

Hoe regel ik een stage of afstudeeropdracht?

Binnen Hogeschool Inholland kun je hiervoor terecht bij stagecoördinatoren, stagebureaus en studieloopbaanbegeleiders.