Studenten uit het buitenland

laden

Ook met een buitenlandse vooropleiding kun je studeren bij Hogeschool Inholland. Je bent welkom als je diploma is gelijkgesteld aan het Nederlandse diploma van havo, vwo of mbo.

Klik hier voor meer informatie over verblijfsvergunningen en Visa aanvragen.

21+ Toets

Als je buitenlandse vooropleiding niet voldoende is om in Nederland een hbo-opleiding te volgen, kun je deelnemen aan de 21+ toets. Deze toets test de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om een hbo-opleiding te volgen.

Nederlandse taalvaardigheid

Om toegelaten te worden tot een Nederlandstalige hbo-opleiding moet je kunnen aantonen dat je de Nederlandse taal voldoende beheerst. Het aantonen van je Nederlandse taalvaardigheid kan door middel van:

  • Een NT2-programma 2 certificaat (zie ook de website van DUO)
  • Certificaat Nederlands als vreemde taal, profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs
  • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal, profiel Academische Taalvaardigheid

Voor meer informatie hierover kan je contact opnemen met het International Recruitment & Admissions Office via: