Studiebegeleiding

laden
Om je studie bij Hogeschool Inholland zonder veel problemen te laten verlopen, krijg je ondersteuning van je opleiding. Je kunt altijd voor informatie of advies terecht bij de mensen die daarvoor zijn aangewezen. Zo heb je bij iedere projectperiode een projectbegeleider. Die zorgt ervoor dat de samenwerking met je medestudenten vlot verloopt en dat opdrachten goed worden uitgevoerd. De projectbegeleider helpt je ook met het halen van deadlines.


Heb je vragen of problemen van meer persoonlijke aard? Dan kun je daarmee terecht bij een van de studentendecanen. In het geval van bijzondere omstandigheden kun je als student altijd een beroep doen op onze decanen. Denk daarbij aan:

  • studievertraging als gevolg van familieomstandigheden, ziekte of functiebeperkingen
  • persoonlijke problemen
  • klachten- en beroepsprocedures
  • vragen over studie- en beroepskeuze

De decaan onderzoekt samen met jou hoe de problemen het beste opgelost kunnen worden. Verder kun je bij de decaan terecht voor meer informatie over: 

  • studiefinanciering
  • wetgeving
  • het studentenstatuut


Over de voortgang van je studie heb je contact met je studieloopbaanbegeleider.

Uiteraard gaan begeleiders en studentendecanen vertrouwelijk met je informatie om.