Studiefinanciering

laden

Vanaf september 2015 geldt een nieuw stelsel van studiefinanciering. De basisbeurs verdwijnt, en je kunt als student per maand een bedrag lenen. Lees hier meer over op de website van DUO. Je kunt op hun website ook een korte test doen om te zien of jij onder het nieuwe stelsel valt.

Heb je meer vragen over toelating, aanmelding en inschrijving neem contact op met het Studie Informatiepunt via 0900 - 464 65 52 63 (lokaal tarief) of info@Inholland.nl.