Samenwerking

laden

Hogeschool Inholland Den Haag werkt samen met middelbare scholen, mbo-scholen en hogescholen en universiteiten in binnen- en buitenland. Ook onderhouden we waardevolle contacten met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Door deze samenwerkingsverbanden weten we wat er in deze sectoren speelt. Met onze opleidingen en stageplaatsen springen we hierop in. Het mes snijdt hierdoor aan twee kanten: enerzijds verbetert de kwaliteit van ons onderwijs door de kennis die we opdoen vanuit de samenleving; anderzijds profiteert de samenleving van ons verbeterde onderwijs.

Pensioengesprekken door studenten samen met AEGON

In samenwerking met pensioenopleider SPO, AEGON en Wijzer in Geldzaken hebben studenten van de opleiding Financial Services Management in december 2011 pensioenspreekuren gehouden voor inwoners van de regio Haaglanden. De gesprekken zijn bedoeld om mensen meer inzicht in hun pensioensituatie te geven.
Lees meer over deze samenwerking 

Samenwerking met Stichting MOOI

Het samenwerkingsverband met Stichting MOOI biedt Hogeschool Inholland Den Haag vele stageplaatsen voor studenten. Inholland en MOOI waarborgen op deze wijze lesprogramma’s op maat waarbij de theorie aansluit op de praktijk en optimale leeromstandigheden op het stageadres worden gegarandeerd.
Lees meer over de samenwerking met MOOI

Samenwerking met PCBO Delft

Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Delft e.o. heeft een intensief samenwerkingsverband met de opleiding Leraar Basisonderwijs van Hogeschool Inholland Den Haag. Door deze samenwerking zijn inmiddels veel studenten opgeleid tot goede, startbekwame leerkrachten.
Lees meer over de samenwerking met PCBO Delft 

Convenant Kennisbruggen

Hogeschool Inholland is sinds 2009 één van de convenantpartners van Kennisbruggen, een regionaal samenwerkingsverband onder regie van Syntens en de Kennisalliantie. Met het convenant spreken beide partijen af samen te willen werken om de inhoudelijke kracht van kennis in het onderwijs nog beter te benutten voor innovatie in het midden- en kleinbedrijf van Zuid-Holland.
Lees meer over het Convenant Kennisbruggen

Samenwerkingsovereenkomst Nive

Het Nive ( Nederlandse vereniging voor managers) en Hogeschool Inholland hebben in januari 2011 een samenwerkingsovereenkomst getekend. Doel van de samenwerking is onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen.
Lees meer over de samenwerking met Nive