Startpagina VB Den Haag

laden

Hogeschool Inholland Den Haag, praktisch, ondernemend en met oog voor de interculturele dialoog.  

Als kleinschalige hogeschool leidt Hogeschool Inholland Den Haag studenten met persoonlijke begeleiding op tot maatschappelijk betrokken wereldburgers die zich bewust zijn van de culturele diversiteit van Nederland.

Hogeschool Inholland Den Haag wil een gewaardeerde partner zijn in de stad en regio, waar studenten worden opgeleid tot sterke spelers op de arbeidsmarkt en voorbereid zijn op de complexiteit van de samenleving. 

Bureau Externe Betrekkingen

Het Bureau Externe Betrekkingen (BEB) is het aanspreekpunt voor vooropleiders, lokale overheden, bedrijven en andere instellingen met een kennisvraag voor Hogeschool Inholland.
Lees meer over Bureau Externe Betrekkingen Den Haag 

Stages en afstudeeropdrachten

Al tijdens de studie doen de studenten door stages en projecten werkervaring op in het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Inholland is altijd op zoek naar bedrijven en instellingen die kunnen helpen de praktijkgerichte doelstellingen gestalte te geven. Neem contact op met de stage- en afstudeercoördinatoren van de opleidingen

Kenniscafé

Hogeschool Inholland Den Haag organiseert een paar keer per jaar een netwerkbijeenkomst met betrekking tot een specifiek thema en gericht op het studie- en werkdveld waarin de studenten verkeren.
Lees meer over het Kenniscafé 

Leerwerkbedrijven

Hogeschool Inholland Den Haag heeft twee leerwerkbedrijven: NEWb en GNR8. De projecten die de studenten hiervoor uitvoeren zijn meestal in opdracht van externe bedrijven en instellingen. Lees meer over de leerwerkbedrijven

Samenwerkingsovereenkomsten

Hogeschool Inholland Den Haag onderhoudt waardevolle contacten met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Door deze samenwerkingsverbanden weten we wat er in de verschillende sectoren speelt en met onze opleidingen en stageplaatsen springen we hierop in. Lees meer over de samenwerkingsovereenkomsten

Opleidingen voor bedrijven

Inholland heeft een breed aanbod van hbo-opleidingen, posthbo-opleidingen, associate degree's, masters, trainingen en cursussen. Inholland biedt uw medewerkers tevens de mogelijkheid ervaringscertificaten (EVC's) te behalen.
Bekijk het aanbod van (bedrijfs)opleidingen, cursussen en trainingen

UNESCO Hogeschool

Hogeschool Inholland Den Haag is een UNESCO School. Een UNESCO School is een maatschappelijk betrokken school die zich sterk maakt voor mondiale solidariteit, interculturele dialoog, ondernemend burgerschap en duurzaamheid.
Lees meer over UNESCO School

Lectoraten

Hogeschool Inholland heeft ruim vijfentwintig lectoraten die binnen de domeinen in kenniscentra werken aan verschillende onderzoeksopdrachten. Lees meer over lectoren