Over de Rechtswinkel

laden

Wat is de Rechtswinkel?

De Rechtswinkel is een activiteit van de Hogeschool Inholland Haarlem, waarbij studenten Management, Economie & Recht gratis juridische ondersteuning en advies bieden aan burgers die bepaalde juridische problemen hebben.

Hoe werkt de Rechtswinkel?

De studenten die werkzaam zijn in de Rechtswinkel verzorgen de adviezen en bijstand onder direct toezicht van juristen die tevens docent zijn aan de Hogeschool Inholland Haarlem.

Afhankelijk van het probleem zal, in overleg, worden besloten wat de Rechtswinkel voor de cliënt kan betekenen. Wanneer het probleem de expertise van een notaris of advocaat vergt, wordt hij/zij doorverwezen naar de desbetreffende instelling. Vanzelfsprekend worden alle gegevens vertrouwelijk behandeld. 

Bekijk voor meer informatie www.rechtswinkelhaarlem.nl