Voor wie?

laden

Voor wie is de Rechtswinkel?

Particulieren kunnen een beroep doen op de Rechtswinkel voor advies en bijstand op juridisch gebied. De Rechtswinkel helpt particulieren bij het oplossen van juridische problemen, door het geven van adviezen. Tevens verleent de Rechtswinkel ondersteuning bij het voeren van juridische procedures.

Particulieren kunnen terecht bij de Rechtswinkel voor advies op het gebied van:

  • Huurrecht (o.a. huurcontracten en huurprijzen)
  • Arbeidsrecht (o.a. arbeidsovereenkomsten, arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid)
  • Vermogensrecht (o.a. burenrecht, (koop)overeenkomsten, vorderingen en eigendom)
  • Bestuursrecht (o.a. vergunningen en studiefinanciering)

Vragen en problemen op het gebied van strafrecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht worden niet behandeld. De adviezen worden gratis verleend.

Bekijk voor meer informatie www.rechtswinkelhaarlem.nl