Hoe organiseren wij onze bedrijven gezond en duurzaam met een menselijke maat?

Meld u aan

Laat u inspireren door ons HR-Congres

The Future is Uman - Change Human Happiness

De studenten van Hogeschool Inholland Rotterdam organiseren op donderdag 17 januari om 15.00 uur het HR-congres The future is Uman, hét HR-congres over werkgeluk, human sustainability en de toekomst van HR. Laat je als HR-professional of -teamleider tijdens dit evenement inspireren en informeren door onze gastsprekers Merlijn Ballieux, Fabrice Luijten, Judith Botman, Erwin Klappe, Petra Biemans, Yvette Broch, Chris Peek en Véronique Willems-van den Hurk. Zij snijden onderwepen aan als veranderen, je leven in eigendom, zingeving, werkgeluk, human sustainability en eigenaarschap.

Human sustainability

In hoeverre gaan wij duurzaam om met mensen binnen organisaties? Mensen moeten zich maar aanpassen aan het werk, zo lijkt het. Echter, drie van de vijf werknemers zegt ziek te worden van zijn of haar werk. Mensen gaan er soms letterlijk dood aan, aldus Pfeffer (2018). Hij pleit voor ‘human sustainability’. Prestatiedruk, werkstress en het uiteindelijk opgebrand raken zien we op allerlei plekken in onze samenleving.

Ons congres gaat over die druk, de continue veranderingen in de samenleving en in het werk, gekoppeld aan toenemende verwachtingen van prestaties op werk en in privé. Hoe geven bedrijven hier invulling aan? En wat moeten we doen als het niet goed dreigt te gaan? Hoe houd jij je als mens staande in je werk en thuis? De nadruk ligt op individuen en individuele trajecten. Maar hoe komen we tot zelfmanagement en is dat wel altijd haalbaar?

Voorlopig programma

  • 15:00 - 15:30: Inloop
  • 15:30 - 17.00: Plenaire sessie
  • 17:00 - 17:30: Broodbuffet
  • 17:30 - 18:10: Masterclass 1; vrije keuze
  • 18:15 -18:55: Masterclass 2; vrije keuze
  • 19:00: Netwerkborrel.

Locatie

Inholland Rotterdam
Posthumalaan 90
3072 AG Rotterdam
Plan met Google Maps >
Plan je eigen route >

De locatie is zeer goed bereikbaar met de metro.

Masterclasses

Tijdens dit congres kunt u twee masterclasses volgen: één in ronde 1, één in ronde 2. 

Erwin Klappe

Erwin Klappe, Chief Happiness Officer, houdt zich bezig met het thema werkgeluk. Er zitten verschillende voordelen aan het ervaren van werkgeluk. Echter is slechts 12% van de medewerkers gelukkig in hun werk. Wat is werkgeluk eigenlijk en welke factoren verklaren werkgeluk? Verder: hoe vergroot ik mijn werkgeluk? Dit wordt behandeld in de workshop over werkgeluk, alsook tips om geluk te ervaren. 

Véronique Willems-van den Hurk & Chris Peek

Véronique Willems - van den Hurk

Verbindend, enthousiast en kritisch zijn de woorden die Véronique als mens en professional typeren. Véronique is zelfstandig ondernemer die zich in de afgelopen jaren veel heeft ontwikkeld. Het oprichten van haar eigen bedrijf Professional Focus is hier een mooi voorbeeld van.

Naast teamcoaching en training begeleidt zij ook professionals bij het maken van de veranderbeweging op weg naar meer zelfsturing. Samen met Chris Peek heeft zij hierover het boek 'Professionals aan het stuur, 10 pijlers om samen te bouwen aan meer zelfsturing in je organisatie' geschreven. 17 januari zullen zij jullie hierin meenemen.

Chris Peek

Chris Peek heeft diverse rijke ervaringen en eigen ontwikkelingen doorgemaakt. Hij coacht professionals, (management)teams, directies en besturen op resultaatgerichte samenwerking. Daarbij gaat het steeds over de combinatie van authenticiteit en effectiviteit. Dit werk boeit hem in zoverre, dat hij in 2013 heeft besloten om zijn eigen trainings- en adviesbureau op te richten. Hier verzorgt hij trainingen op de thema’s effectief beïnvloeden en leiderschap.

Fabrice Luijten

Heb je wel eens het gevoel ‘is dit het nou?’ of ‘waar doe ik het eigenlijk voor?’. Tijdens de masterclass van Fabrice Luijten en Jessica Maybury leer je waar dit gevoel vandaan komt en wat je eraan kunt doen. Zodat je in het dagelijks leven meer grip hebt om je eigen geluk na te streven. Op een manier die bij je past. Tijdens de masterclass komt het verschil tussen plezier, tevredenheid en geluk naar voren. Na de masterclass weet je wat er nodig is voor een vrij en gelukkig leven: zowel op het werk als in je persoonlijk leven.

Merlijn Ballieux

In deze Masterclass neemt Merlijn Ballieux je op een interactieve manier mee in wat hij 'realistisch veranderen' noemt. Veel organisaties staan onder druk om te veranderen, maar worstelen met de vraag; hoe dan? Inmiddels weten we dat veranderen vanuit een blauwdruk of ‘one size fits all’ aanpak meestal niet de gewenste resultaten oplevert of juist de weerstand en scepsis in organisaties doet toenemen, maar wat zijn de alternatieven? Hét vraagstuk van deze tijd gaat over het toevoegen van waarde. Wat is de ‘bedoeling’ van een organisatie en hoe geef je daar leiding aan?

Merlijn Ballieux is Veranderkundige en organisatie wetenschapper. Merlijn werkt al meer dan 15 jaar aan taaie verander- en sturingsvraagstukken in de publieke sector. in 2013 heeft Merlijn de Veranderbrigade opgericht, www.veranderbrigade.nl. Een adviesbureau dat publieke organisaties ondersteunt in het werken vanuit de bedoeling. In juli 2018 kwam het boek 'Durf het verschil te maken', dat Merlijn samen met Guido van de Wiel schreef over realistisch veranderingen in organisaties uit. Dit boek stond al 65 op #1. van de managementboek top 100 in 2018.

Judith Botman

Mensen willen betekenisvol werk kunnen doen. Iets goeds maken, mooie dingen creëren, kwaliteit leveren. Hiermee van waarde zijn schept voldoening en vormt een belangrijk motief om samen aan de slag te gaan.

Hoe anders gaat het vaak in de praktijk. Waar organisaties mensen zien als resource en plezier en creativiteit worden gesmoord in regels, richtlijnen, vergaderingen en procedures.

Hoe zetten we de mens weer in de hoofdrol? Hoe maken we van organisaties weer een plek waar mensen met liefde voor hun vak mooie dingen maken? Een plek waar zij zichzelf tot uitdrukking kunnen brengen en zingeving ervaren? In de Masterclass gaan we aan de hand van het Coherence-gedachtengoed met deze vragen aan de slag en leer je ook iets over je eigen creërende kracht. 

Judith Botman MBA is co-founder van House of Coherence, een kennishuis voor integrale ontwikkeling van mens en organisaties. Centraal hierin staat Coherence; een gedachtengoed waarin ’de samenhang der dingen’ steeds het uitgangspunt vormt.

Petra Biemans

Petra Biemans is sinds 2006 lector HRM en Persoonlijk Ondernemerschap en doet onder de vlag van het Business Research Centre praktijkgericht onderzoek naar onder andere de verandering van werk.

Sustainability is een thema dat binnen de maatschappij én binnen organisaties steeds nadrukkelijker een rol speelt. Vaak gaat het dan om het milieu en klimaatverandering. Maar hoe zit het met Human Sustainability? Is daar wel aandacht voor? Mensen moeten zich nu vaak aanpassen aan het werk, in plaats van andersom. Binnen organisaties wordt doorgaans wel aandacht besteed aan duurzame inzetbaarheid, maar ook dan gaat het vaak om het bijscholen van werknemers om aan functie-eisen te kunnen voldoen.

Drie van de vijf werknemers zegt ziek te worden van zijn of haar werk. Mensen gaan er  soms letterlijk dood aan, aldus Pfeffer (2018). Hij pleit voor ‘human sustainability’. In haar workshop  wordt ingegaan op het thema en kijken we of en hoe Human Sustainability op de (HRM) beleidsagenda van organisaties kan komen. Want er is meer wat een duurzame werkrelatie bepaalt.

Kom ook naar het HR-Congres

Meld u aan