Samenwerking

laden

Hogeschool Inholland werkt samen met middelbare scholen, mbo-scholen en hogescholen en universiteiten in binnen- en buitenland. Ook onderhouden we waardevolle contacten met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Door deze samenwerkingsverbanden weten we wat er in deze sectoren speelt. Met onze opleidingen en stageplaatsen springen we hierop in. Het mes snijdt hierdoor aan twee kanten: enerzijds verbetert de kwaliteit van ons onderwijs door de kennis die we opdoen vanuit de samenleving; anderzijds profiteert de samenleving van ons verbeterde onderwijs.

Europese samenwerking Grenzeloos Biobased Onderwijs

Binnen het project 'Grenzeloos Biobased Onderwijs' werken 14 Vlaamse en Nederlandse partners aan de ontwikkeling van vraaggerichte onderwijs- en nascholingsprogramma's op secundair, hoger én universitair niveau. Ook investeren zij in betere trainings- en researchfaciliteiten voor onderwijs en bedrijfsleven. Het project loopt van 1 november 2016 tot 31 oktober 2019 en is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van Interreg Vlaanderen-Nederland en verschillende co-financiers.
Lees meer over Grenzeloos Biobased Onderwijs

Samenwerking met Stichting MOOI

Het samenwerkingsverband met Stichting MOOI biedt Hogeschool Inholland Den Haag vele stageplaatsen voor studenten. Inholland en MOOI waarborgen op deze wijze lesprogramma’s op maat waarbij de theorie aansluit op de praktijk en optimale leeromstandigheden op het stageadres worden gegarandeerd.
Lees meer over de samenwerking met MOOI

Samenwerking met PCBO Delft

Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Delft e.o. heeft een intensief samenwerkingsverband met de opleiding Leraar Basisonderwijs van Hogeschool Inholland Den Haag. Door deze samenwerking zijn inmiddels veel studenten opgeleid tot goede, startbekwame leerkrachten.
Lees meer over de samenwerking met PCBO Delft 

Samenwerkingsovereenkomst Nive

Het Nive ( Nederlandse vereniging voor managers) en Hogeschool Inholland hebben in januari 2011 een samenwerkingsovereenkomst getekend. Doel van de samenwerking is onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen.
Lees meer over de samenwerking met Nive