Stichting Mooi

laden

Samenwerking met Stichting MOOI

Het samenwerkingsverband met Stichting MOOI biedt Hogeschool Inholland Den Haag vele stageplaatsen voor studenten. Inholland en MOOI waarborgen op deze wijze lesprogramma’s op maat waarbij de theorie aansluit op de praktijk en optimale leeromstandigheden op het stageadres worden gegarandeerd.

Wat is Stichting MOOI?

Stichting MOOI is een professionele welzijnsorganisatie die zich inzet voor een betere en leefbare omgeving. Het welzijnswerk is de sector waar je terecht kunt voor de sociale ondersteuning en ontwikkeling van peuters, kinderen, tieners jongeren, volwassenen en ouderen, maar ook voor (school)maatschappelijk werk en allerlei vormen van dienstverlening.
Lees meer over Stichting Mooi