Alkmaar

laden
Praktijkgericht onderwijs bereidt onze studenten zo goed mogelijk voor op hun toekomstige werkveld, en studenten doen tijdens hun studie al ervaring op in het bedrijfsleven door middel van praktijkopdrachten en (afstudeer-)stages. Tijdens stages en in afstudeeropdrachten brengen studenten in de praktijk wat ze in de collegebanken geleerd hebben. Inholland is altijd op zoek naar goede stageplekken en bedrijven die kunnen helpen de praktijkgerichte doelstellingen gestalte te geven.

U wilt uw stageplaats onder de aandacht van de studenten brengen en meer informatie, of een nadere kennismaking? Stuur een e-mail, of bel met de contactpersoon van de betreffende opleiding.
Kijk bij contactinformatie bij wie u terecht kunt om uw stageplaats aan te melden.