Opzet en procedures

laden

Een stageopdracht is een omschrijving van specifieke taken die de student bij uw organisatie uitvoert. Aan deze opdracht worden wel een aantal voorwaarden gesteld.

Enkele maanden voor de start van hun stage zoeken en solliciteren de studenten actief naar een stageplaats. Als u een of meerdere stagiair(e)s zoekt kunt u dit kenbaar maken door uw stagevacature als bijlage te mailen naar de desbetreffende stagecoördinator (zie Contactinformatie). Vervolgens brengen wij uw opdracht onder de aandacht van de studenten van de desbetreffende opleiding. Diegenen onder hen die belangstelling hebben voor uw opdracht, nemen vervolgens rechtstreeks contact met u op. U selecteert zelf een geschikte kandidaat. Als de opleiding akkoord gaat met de stageplaats en de opdracht, krijgt de student een begeleidend docent toegewezen die contact met u zal opnemen.

De stageopdrachten die de student voor uw organisatie uitvoert, dient de student voorafgaande aan de stage te formuleren in overleg met de stagebegeleider uit uw organisatie. De stageopdracht dient een behoorlijke diepgang en breedte te hebben, op een HBO denk- en werkniveau te liggen en te passen binnen het bredere pakket van taken van de stagebiedende organisatie. 

Bij een succesvolle stage zien we vaak dat onze studenten zelfstandig een onderzoek uitvoeren vanuit een vraag of opdracht die door u als stagebiedende organisatie geformuleerd is. Werkzaamheden hierbij zijn: een probleemstelling en deelvragen vaststellen, een onderzoekmethodiek kiezen, een onderzoeksopzet maken met een duidelijke fasering en tijdsplanning, het onderzoek uitvoeren, de onderzoeksresultaten verwerken en conclusies trekken en eventueel aanbevelingen doen.

Voorwaarden

Een stageplaats moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De stagebiedende organisatie begeleidt de student en benoemt hiervoor een stagebegeleider, die op een voldoende hoog niveau zit in de organisatie om overzicht te hebben. Deze zorgt voor een introductie van de organisatie aan de student en zorgt ervoor dat de student kennis maakt met de organisatie aan het begin van de stageperiode. De stagebegeleider blijft gedurende de stage gesprekspartner voor de stagiair;
 • De organisatie biedt competentiegerichte stagebegeleiding;
 • De stageorganisatie biedt de student een volwaardige werkplek;
  De organisatie biedt de student werkzaamheden:
  - op een HBO denk- en werkniveau
  - gevarieerde taken of opdrachten die relevant zijn voor het werkgebied van de opleiding
  - toenemende verantwoordelijkheid en de ruimte om initiatieven te ontplooien
 • De interne organisatie is van voldoende omvang om zicht te kunnen krijgen in een complexe werksituatie.