Delft

laden

Hogeschool Inholland Delft stelt de beroepsontwikkeling van de student centraal. De stages, afstudeeropdrachten en overige praktijk- en onderzoeksprojecten hebben daarom als doel dat de student praktische werkzaamheden of toegepast onderzoek verricht ter verwerving van zijn uiteindelijke startbekwaamheid als beginnende beroepsoefenaar.
Studenten zijn afhankelijk van de bereidheid van bedrijven en instellingen om hen de gelegenheid te bieden het praktijkgedeelte van de opleiding uit te voeren en om hen hierbij te begeleiden. Een gemotiveerde stagiair kan ook veel voor uw organisatie betekenen. Studenten die aan een derdejaarsstage beginnen hebben een degelijke theoretische ondergrond op hbo-niveau. Studenten die een afstudeeropdracht uitvoeren, beschikken daarnaast over relevante praktijk- en onderzoekservaring, waardoor zij in staat zijn zelfstandig aan opdrachten, projecten of onderzoeken te werken.

Aanmelden stage- en/of afstudeeropdracht

Hogeschool Inholland Delft nodigt bedrijven en instellingen graag uit om stageplaatsen en (afstudeer)projecten beschikbaar te stellen. Heeft u een stage, opdracht of onderzoek voor onze studenten beschikbaar dan kunt u contact opnemen met de opleiding waar de stage of opdracht betrekking op heeft.