Algemeen

laden

Studenten inzetten in uw bedrijf? Dat kan!

Hogeschool Inholland Delft verzorgt vierjarige hbo-opleidingen op het gebied van agri- & food, dier- en veehouderij, (glas)tuinbouw, natuurlijke omgeving, luchtvaarttechnologie. Tijdens de opleiding wordt er veel aandacht besteed aan de voorbereiding op de beroepspraktijk, onder meer door middel van stages en toegepast onderzoek. Voordat het zover is moet een student samen met andere studenten werken aan de uitvoering van één of meer (multidisciplinaire) projecten.

Stages en afstudeeropdrachten vinden plaats bij ondernemingen en organisaties die werkzaam zijn op voor de opleiding relevante gebieden. De student is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Projecten worden als regel uitgevoerd op school, onder verantwoordelijkheid van de hogeschool. Aan de uitvoering van een project zijn voor de opdrachtgever kosten verbonden. Daar staat tegenover dat Hogeschool Inholland Delft een resultaatverplichting heeft.

Studenten zijn afhankelijk van de bereidheid van bedrijven en instellingen om hun de gelegenheid te bieden het praktijkgedeelte van de opleiding uit te voeren en om hen hierbij te begeleiden. Een gemotiveerde stagiair kan ook veel voor een organisatie betekenen. Studenten die aan een derdejaarsstage beginnen hebben een degelijke theoretische ondergrond op hbo-niveau studenten die een project, afstudeeropdracht of toegepast onderzoek uitvoeren, beschikken daarnaast over relevante praktijkervaring, waardoor zij in staat zijn zelfstandig aan opdrachten en projecten te werken.