Opzet en procedures

laden

Hogeschool Inholland Delft kent voor haar verschillende opleidingen per leerjaar een praktijk activiteit. Afhankelijk van de opleiding is er in het eerste en of tweede studiejaar een oriëntatie- of bedrijfsstage in het onderwijsprogramma opgenomen.

Doel van de oriëntatie- en bedrijfsstages is:

  • kennis maken met de beroepspraktijk in zijn algemeenheid;
  • kennis maken met een specifiek bedrijf binnen het werkveld;
  • de werkzaamheden die binnen het bedrijf worden verricht kunnen plaatsen binnen het bredere verband van het werkveld;
  • verwerven van basisvaardigheden, zowel technisch als inhoudelijk, die nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren;
  • ontwikkelen van communicatieve basisvaardigheden;
  • leren schriftelijk te rapporteren (verslag maken).

In het onderwijsprogramma van elke opleiding is voor het derde studiejaar tenminste één stage opgenomen. Doel van de praktijkstage in het derde studiejaar zijn o.a.: 

  • in een leerwerksituatie binnen de beroepspraktijk de in het eerste en tweede studiejaar verworven kennis toepassen en toetsen;
  • intensief kennis maken met het toekomstige werkveld;
  • nieuwe kennis en beroepsgerichte vaardigheden opdoen, die niet op school kunnen worden verworven;
  • de organisatie en de werkzaamheden die daar plaatsvinden kunnen plaatsen binnen het werkveld.

Door middel van de afstudeeropdracht moet de student aantonen dat hij of zij beschikt over kennis, inzicht, houding en
vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig op hbo-niveau te kunnen functioneren.

1e- en 2e-jaarsstages
3e-jaarsstage
Afstudeerstage