Afstudeerstage

laden

Omvang en periode van uitvoering van de afstudeeropdracht kunnen per opleiding verschillen.

Doel van de afstudeeropdracht

Door middel van de afstudeeropdracht moet de student aantonen dat hij of zij beschikt over kennis, inzicht, houding en vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig op hbo-niveau te kunnen functioneren.

Voorwaarden waaraan de afstudeeropdracht moet voldoen

  • de afstudeeropdracht moet zodanig van aard zijn dat de student zich als hbo-er kan bewijzen;
  • er moet sprake zijn van een concrete (onderzoeks)opdracht, die ruimte biedt voor een innovatieve aanpak. Van de student wordt verwacht dat hij of zij het element van vernieuwing zelfstandig oppakt;
  • zelfstandigheid staat bij de uitvoering van de opdracht centraal.

De opdrachtgever moet bereid en in staat zijn om voldoende begeleiding te bieden. Gelet op de eis van zelfstandigheid zal de begeleiding overigens tot een minimum worden beperkt.

Voorwaarden voor toelating tot de afstudeeropdracht

  • de student heeft 180 EC behaald uit het eerste tot en met derde studiejaar;
  • de afstudeeropdracht is goedgekeurd door de afstudeercommissie.

Aanvang en afronding

Bij aanvang van de afstudeeropdracht krijgen de student, de docent / stagebegeleider van Hogeschool Inholland Delft en de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging.

De student moet aan het begin van de afstudeeropdracht een plan van aanpak maken en dit bespreken met de opdrachtgever en de docent / stagebegeleider.

De afstudeeropdracht wordt afgesloten met een afstudeerrapport en met de presentatie en verantwoording tijdens het colloquium.