Maatschappelijk Werk & Dienstverlening

laden

Criteria stageopdracht

Het is handig om vooraf te toetsen of een stagevacature geschikt is en daarom zetten wij de criteria voor u op een rijtje waaraan de werkzaamheden van een stagiaire moeten voldoen.
Zodra deze zijn goedgekeurd, plaatsen wij de stagevacature op onze interne stage-vacaturebank.

Een student Maatschappelijk Werk & Dienstverlening dient de volgende kerntaken in zijn werk uit te kunnen voeren.

1. Het helpen van mensen bij problemen met hun gezin of werkplek (psychosociale hulpverlening);
2. Samen met de cliënt de verschillende kanten van zijn probleem onderzoeken;
3. Afhankelijk daarvan de cliënt helpen de relatie met zijn gezin of werkplek in stand te houden, te herstellen of te verbeteren;
4. Bekijken welk hulpaanbod het beste bij de cliënt past en samen een plan opstellen;
5. De cliënt bemiddelen of verwijzen naar de juiste instantie;
6. Verslagen maken van gesprekken met de cliënt en rapportages schrijven over de cliënt;
7. Ontwikkelingen bespreken van de cliënt met betrokken instanties of hulpverleners;
8. Het behartigen van de belangen van de cliënt bij instanties of het organiseren en coördineren van de hulp van die instanties waarmee de cliënt te maken heeft;
9. Ontwikkelingen en omstandigheden signaleren die kunnen leiden tot psychosociale nood en achterstandsproblemen;
10. Het signaleren van risicogroepen en het aangeven van tekorten en gebreken in regelingen en voorzieningen.