Sociaal Pedagogische Hulpverlening

laden

Criteria stageopdracht

Het is handig om vooraf te toetsen of een stagevacature geschikt is en daarom zetten wij de criteria voor u op een rijtje waaraan de werkzaamheden van een stagiaire moeten voldoen.
Zodra deze zijn goedgekeurd, plaatsen wij de stagevacature op onze interne stage-vacaturebank.

Een student Sociaal Pedagogische Hulpverlening dient de volgende kerntaken in zijn werk uit te kunnen voeren.


1. Contacten leggen en een relatie tot stand brengen;
2. Informatie verzamelen, situatie verkennen, mogelijkheden en beperkingen in kaart brengen;
3. Analyse van de situatie maken;
4. Doelen opstellen en een hulpverleningsplan maken in samenspraak met de cliënt en/of cliëntsysteem;
5. Uitvoeren van het hulpverleningsplan d.m.v. doelgerichte en systematische interventies gericht op:

  • het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt
  • het versterken van de sociale ondersteuning van de cliënt
  • het behartigen van de belangen van de cliënt
  • het preventief werken

6. Evalueren uitvoering van het gestelde plan en helder en duidelijk rapporteren.